Staal en Hout Verbindingen Add-on Modules

De RF-/FRAME JOINT Pro add-on module controleert de stijve, flexibele raamwerkverbindingen volgens EN 1993. Ook classificeert de module de verbinding: scharnierend, flexibel of stijf.

Optioneel is het mogelijk om verstijvers, opdikplaten en achterleg platen aan te brengen. Ook kijkt de module of de bouten met een moersleutel kunnen worden aangedraaid.


De RF-/JOINTS Steel Pinned add-on module controleert stalen dwarskracht verbindingen (scharnierend) op basis van de EN 1993.

Er zijn vier verschillende types beschikbaar: hoekstaalverbinding, lipverbinding, korte kopplaatverbinding, en kopplaat met hoekstaal.


De RF-/JOINTS Steel Column Base add-on module controleert stalen voerplaatverbindingen volgens de EN 1993. De voetplaatverbindingen kunnen scharnierend of ingeklemd zijn.


De RF-/JOINTS Steel Rigid add-on module ontwerpt en berekent stijve, flexibele momentaansluiting van gewalste of gelaste I-liggers volgens EN 1993.

De volgende types zijn beschikbaar: kopplaaverbinding (ligger op kolom of ligger-op-ligger) en stijve schetsplaatverbinding.


De RF-LIMITS add-on module berekent de draagkracht van staven, scharnieren, knopen, steunpunten en vlakken door middel van een voorgedefinieerde weerstand.

De uitbreidbare bibliotheek heeft de volgende houtverbindingen (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP) of stalen verbindingsmiddelen (gestandaardiseerde knopen volgens EN 1993, M-connect)


RFEM of RSTAB rekenmodellen exporteren naar IDEA Connection. Inlezen van geometrie en excentriciteiten. Inlezen van profielen en materialen. Eenvoudige en complexe knopen. Inlezen van snedekrachten: Nx, Vy, Vz, Mx, My en Mz. Controle van de losse componenten in IDEA Connection. Controle volgens de Europese, Amerikaanse of Canadese norm. Classificatie van de staafaansluiting: scharnierend, flexibel of star.