RF-IMP/RSIMP Add-on module voor RFEM/RSTAB

Generatie van voorvervormde constructies en imperfecties voor niet-lineaire berekeningen

De RF-IMP/RSIMP add-on module voert automatisch gegenereerde imperfecties uit voor de geometrisch niet-lineaire berekeningen.

Het is mogelijk om de controle van de uiterste grenstoestand uit te voeren, waaronder stabiliteit in de loop van de 2e orde of of de grote vervormingsberekening voor staafconstructies, alsmede modellen bestaande uit schaal en Solids.


Mogelijkheden

Imperfectie met scheefstand en toog volgens Eurocode 3 in RFEM

 • Maken van een voorvervormd eindige elementennet in RFEM
 • Genereren van equivalente imperfecties van staven als equivalente belastingen, met inbegrip van
  • de reductiefactoren αu en αm (Eurocode)
  • de toog past zich aan volgens curves van knikspanning
 • Vervorming van de constructie als gevolg van knoopverplaatsing
 • Genereren van imperfecties in overeenstemming met:
  • de vervormingen van een belastinggeval
  • de knikvormen van RF-STABILITY/RSBUCK
 • Equivalente imperfecteis van staven en staafverzamelingen (bijvoorbeeld kolommen die uit meerdere staven bestaan)
 • Visualisatie van gegenereerde imperfectiemodi


Invoer

Instellingen imperfecties volgens EC3 in RF/IMP

De add-on module bepaalt de voorvervorming van een belastinggeval evenals vormen van stabiliteit of dynamische berekening. Op basis van deze initiële vervorming is het mogelijk om de constructie vooraf te vervormen of om een belastinggeval met equivalente imperfecties van staven te creëren.

Het voorgevormde initiële model is vooral nuttig voor constructies, die bestaan uit zowel vlak- en volume elementen (RFEM) als staven. Het is noodzakelijk om alleen de maximumwaarde te specificeren, waarnaar de vervorming moet worden geschaald. Alle eindige elementen- of modelknopen worden geschaald met betrekking tot de initiële vervorming.

Equivalente imperfecties zijn vooral nuttig voor staven. Een constructeur kan een scheefstand en een toog van staven instellen in het extra venster. Ze kunnen automatisch volgens de norm (Eurocode 2, Eurocode 3, …) worden gegenereerd of handmatig worden gedefinieerd. De volgende normen zijn o.a. beschikbaar:

 • EN 1992:2004
 • EN 1993:2005
 • DIN 18800:1990-11

Alleen de imperfectie, die resulteert volgens de initiële vervorming op de betreffende staaf wordt toegepast. Daarnaast kan een constructeur de reductiefactoren overwegen. Op deze manier is het mogelijk om de imperfectie efficiënt toe te passen.


Generatie

Generatie van imperfecties op een eindige elementennet in RFEM met RF/IMP

Bij het genereren van een vooraf vervormd eindige elementennet in RFEM, worden de verplaatsingsgegevens van elk individuele knoop op de achtergrond opgeslagen. Dit kan worden gebruikt voor het berekenen van belastingcombinaties in RFEM. Om de gegenereerde gegevens te controleren, wordt de voorvervorming weergegeven in tabellen en grafisch.

In het geval van het verplaatsen van constructieve knopen, worden de coördinaten van een knoop direct na het genereren aangepast. Wanneer equivalente imperfecties worden gegenereerd, maakt de add-on module een normaal belastinggeval met imperfecties van staven. Om de gegevenscontrole te vergemakkelijken, worden gegenereerde imperfecties zowel in resultaattabellen als grafisch weergegeven.


Gebruik van voorvervormd Eindige elementennet in RFEM

Voovervormd EE-net gebruiken in combinaties

Het is mogelijk om het eerder gemaakte voorgevormde eindige elementennet te gebruiken in belastingcombinaties. Selecteer hiervoor de overeenkomstige RF-IMP-geval in de berekeningsparameters van de belastingcombinatie. Vervolgens wordt de berekening van snedekrachten uitgevoerd voor de constructie met imperfecties.


Resultaat

Automatische Combinaties met imperfectie belastingsgeval

Dit generatietype maakt een normaal belastinggeval inclusief imperfecties. Een constructeur het belastinggeval handmatig wijzigen.

Dan is het mogelijk om dit belastinggeval te combineren met “normale” belastinggevallen in belastingcombinaties.