Andere Add-On Modules voor RFEM/RSTAB

De RF-MAT NL module wordt gebruikt voor het gedrag van fysisch niet-lineaire materialen in RFEM (voor isotroop plastisch, orthotroop plastisch, isotroop schade).


De RF-STABILITY add-on controleert de stabiliteit van constructies.

De add-on module bepaalt de knikfactoren en kniklengtes per richting van een staaf en de bijbehorende eigenwaardes.


De RF-LINK add‑on module breidt de mogelijkheden van gegevens import uit naar RFEM. De volgende aanvullende import mogelijkheden zijn beschikbaar:

Standard Acis Tekst Formaat (*.sat)
Initial Graphics Exchange Specificatie (*.igs, *.iges)
Standaard voor de uitwisseling van Product Model Data (*. stp, *.step)


De RF-COM add‑on module is de programmeerbare interface (API) gebaseerd op COM technologie.

Deze technologie stelt de programmerende constructeur in staat om de hoofdprogramma’s RFEM en RSTAB en de add-on modules via programmeercode aan te sturen om constructies op te bouwen, te berekenen, en te controleren. Met deze module kunnen parametrische ontwerpen gemaakt worden.


De RF-MOVE/RSMOVE add‑on module maakt belastinggevallen op staven of staafverzamelingen op basis van verschillende posities van een mobiele last (zoals een kraan, kranen, voertuigen en andere).

Het is mogelijk om een omhullende combinatie te genereren van alle mobiele lasten.


De RF-MOVE Surfaces add‑on module maakt belastinggevallen op basis van verschillende posities van een mobiele last (zoals voertuigen op bruggen).

Het is mogelijk om een omhullende combinatie te genereren van alle mobiele lasten.


De RF-IMP/RSIMP add‑on module genereert imperfecties en scheefstand voor constructies.

De scheefstanden kunnen gebaseerd worden op stabiliteitskrommes, vervormingen van belastinggevallen en dynamische eigenwaardes.


De RF-FORM-FINDING add‑on module zoekt de vorm van constructies belast door trek en druk, zoals tenten, membraan en kabelconstructies, schalen en andere constructies.

De vorm wordt berekend door het evenwicht de spanning in het vlak (voorspanning) en de natuurlijke of geometrische oplegsituatie.