RF-/JOINTS Steel Rigid Add-on Module voor RFEM/RSTAB

Starre en flexibele verbindingen volgens Eurocode 3

Met de RF- JOINTS Steel – Rigid add-on module is het mogelijk om momentvaste verbindingen van gewalste en gelaste I-balken te ontwerpen en te controleren. De controe wordt uitgevoerd volgens de volgende norm:

 • EN 1993-1-8: 2010 (inclusief nationale bijlagen)

Er zijn drie verschillende typen beschikbaar:

 • stijve of flexibele ligger / kolomverbinding met kopplaat
 • stijve of flexibele verbinding van liggers met kopplaten
 • stijve of flexibele verbinding van liggers met koppelplaten

De controle van de verbindingen wordt uitgevoerd met de uitvoer van bijna alle noodzakelijke tussenresultaten en met grafische uitvoer van de overeenkomstige componentbelastingen, zodat de berekening altijd door de gebruiker kan worden gecontroleerd en geverifieerd.

Alle verbindingen worden weergegeven als 3D-afbeelding met de uitvoer van alle noodzakelijke afmetingen van platen en hoeken inclusief boutgat-opstellingen. De grafische weergave kan worden overgebracht naar het berekeningsrapport inclusief maatvoering en beschrijvingen van bouten en lassen.


Mogelijkheden

Selectie van een knoop voor een starre verbindingscontrole met RF JOINTS
Selectie van een knoop voor een stijve verbindingscontrole met RF-/JOINTS Steel Rigid
 • Ligger/kolom verbindingscategorie: verbinding mogelijk als verbinding van de balk met de kolomflens, alsmede verbinding van de kolom met de flens van de ligger
 • Ligger/ligger-verbindingscategorie: ontwerp van liggerverbindingen als zowel momentvaste kopplaatverbindingen als stijve verbinding
 • Automatische export van model- en belastingen mogelijk van RFEM of RSTAB
 • Boutmaten van M12 tot M36 met de sterktesoorten 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8 en 10.9 zolang de sterkteklassen beschikbaar zijn in de geselecteerde nationale bijlage
 • Bijna elke boutafstand en randafstanden wordt gecontroleerd (een controle van de toegestane afstanden wordt uitgevoerd)
 • Versterking van de balk met taps toelopende of verstijvingen op het boven- en ondervlak
 • Kopplaatverbinding met en zonder overlapping
 • Verbinding met zuivere buigspanning, zuivere normaal krachtbelasting of combinatie van normaalkracht en buiging mogelijk
 • Bereken de verbindingsstijfheden en controleer of er een scharnierende, flexibele of starre verbinding bestaat

Stijve of flexibele ligger/kolom verbinding met kopplaat

 • Gezamenlijke balken of kolommen kunnen worden verstevigd met taps toelopende aan één zijde of met verstijvers aan een of beide zijden
 • Breed scala aan mogelijke verstijvingen van de verbinding (bijvoorbeeld volledige of onvolledige lijfverstijvers)
 • Maximaal tien horizontale en vier verticale bouten mogelijk
 • Verbonden object mogelijk als constante of taps toelopende I-sectie
 • Controle:
  • Uiterste grenstoestand van de aangesloten staaf (zoals schuif- of trekweerstand van de lijfplaat)
  • Uiterste grenstoestand van de kopplaat bij de staaf (bijvoorbeeld T-stuk onder trekspanning)
  • Uiterste grenstoestand van de lassen aan de kopplaat
  • Uiterste grenstoestand van de kolom in het gebied van de verbinding (bijvoorbeeld kolomflens onder buiging – T-stuk)
  • Alle controles worden uitgevoerd volgens EN 1993-1-8 en EN 1993-1-1

Stijve of flexibele ligger/ligger kopplaatverbinding

 • Twee of vier verticale en maximaal tien horizontale boutrijen mogelijk
 • Liggers kunnen worden verstevigd met taps toelopende aan één kant of met verstijvers aan één of beide zijden
 • Verbonden objecten zijn mogelijk als constante of taps toelopende I-profielen
 • Controle:
  • Uiterste grenstoestand van de aangesloten staaf (zoals schuif- of trekweerstand van de lijfplaat)
  • Uiterste grenstoestand van de kopplaat bij de staaf (bijvoorbeeld T-stuk onder trekspanning)
  • Uiterste grenstoestand van de lassen aan de kopplaat
  • Uiterste grenstoestand van de kolom in het gebied van de verbinding (bijvoorbeeld kolomflens onder buiging – T-stuk)

Stijve of flexibele ligger/ligger verbinding met koppelplaten

 • Maximaal tien horizontale boutrijen mogelijk
 • Materiaal van de plaat kan anders zijn dan dat van de liggers
 • Controle:
  • Uiterste grenstoestand van de aangesloten staaf (zoals schuif- of trekweerstand van de lijfplaat)
  • Uiterste grenstoestand van de plaat
  • Uiterste grenstoestand van de bouten


Invoer

Keuzemenu voor starre of flexibele verbindingen in RF-/JOINTS Steel Rigid

Na het starten van de add-on module wordt eerst de verbindingsgroep (stijve verbindingen) geselecteerd, gevolgd door de verbindingcategorie en het verbindingstype (stijve kopplaatverbinding of stijve verbinding met koppelplaten). De knopen die moeten worden gecontroleerd, worden vervolgens geselecteerd uit het RFEM / RSTAB-rekenmodel. RF-/JOINTS Steel – Rigid herkent automatisch de staven van de knoop en bepaalt als gevolg van de geometrie of deze kolommen of liggers zijn. De constructeur kan aanpassingen doen indien gewenst.

Als bepaalde staven moeten worden uitgesloten van de controle, kunnen ze worden gedeactiveerd. Op dezelfde manier ontworpen verbindingen kunnen gelijktijdig voor meerdere knopen worden berekend. De maatgevende belastinggevallen, -combinaties of omhullende combinaties moeten worden geselecteerd voor de belasting. Het is ook mogelijk om handmatig doorsnedes en belastingen in te voeren. De verbinding wordt stap voor stap in de laatste invoertabel geconfigureerd.


Ontwerp

Ontwerp en controle van een kopplaat verbinding tussen twee liggers

De controle wordt uitgevoerd volgens EN 1993-1-8 en EN 1993-1-1. Er wordt aangenomen dat de snedekrachten zich direct in de gedefinieerde knoop bevinden. In het geval van ligger-kolomverbindingen verschijnen dus extra excentriciteiten ten gevolge van het momenteffect, die in de berekening moeten worden beschouwd. Naast het UGT-controle van de verbinding, wordt een berekening en classificatie van de verbinding met betrekking tot rotatiestijfheid uitgevoerd.


Resultaat

Controle van een stijve verbinding van liggers conform NEN-EN 1993-1-8

Resultatenvensters bevatten details van alle berekeningsresultaten. Bovendien wordt een 3D-afbeelding gemaakt waarin het mogelijk is om afzonderlijke componenten en maatlijnen en bijvoorbeeld lasgegevens te tonen en te verbergen. De samenvatting toont of de individuele ontwerpen al dan niet oké zijn. Bovendien worden het knoopnummer en de maatgevende belasting/combinatie aangegeven.

Bij het selecteren van een controle toont de add-on module de gedetailleerde tussenresultaten inclusief de acties en de extra interne krachten van de verbindingsgeometrie. Bovendien is er de mogelijkheid om de resultaten per belastingsgeval/combinatie en per knoop weer te geven. De verbindingen worden weergegeven in een realistische 3D-weergave die op schaal mogelijk is. Naast de hoofdaanzichten is het mogelijk om de afbeeldingen vanuit elk perspectief weer te geven.

U kunt de afbeeldingen met afmetingen en labels toevoegen aan de RFEM / RSTAB-afdruk of deze exporteren als DXF. De rekennota bevat alle invoer- en resultaatgegevens die zijn voorbereid voor staalingenieurs. Het is mogelijk om alle tabellen naar MS Excel of als een CSV-bestand te exporteren. Een speciaal overdrachtsmenu definieert alle specificaties die vereist zijn voor de export.