RF-/Limits Add-on Module voor RFEM

Vergelijking van resultaten met gedefinieerde grenstoestanden

De RF-/LIMITS add-on-module berekent de draagkracht van staven, scharnieren, knopen, steunpunten en vlakken door middel van een gedefinieerde uiterste grenstoestand.


Mogelijkheden

  • Controle van scharnieren, staven, steunpunten, knopen en vlakken
  • In rekening brengen van gespecificeerde ontwerpgebieden
  • Controle van afmetingen van de doorsnede
  • Controle volgens EN 1995-1-1 (Europese norm voor houtconstructies) inclusief de respectieve nationale bijlagen + DIN 1052 + DSTV DIN EN 1993-1-8 + ANSI / AWC – NDS 2015 (Amerikaanse norm)
  • Controle van verschillende materialen zoals staal, beton en anderen
  • Normonafhankelijke controles aan te maken door de gebruiker
  • Uitbreidbare bibliotheek inclusief houtbevestigingsmiddelen (SIGHA, Sherpa, WÜRTH, Simpson StrongTie, KNAPP) en stalen bevestigingsmiddelen (gestandaardiseerde verbindingen in staalconstructieontwerp volgens DIN EN 1993-1-8)
  • Ultieme belastingscapaciteiten van houten balken door bedrijven STEICO en Metsä Wood beschikbaar in de bibliotheek
  • Link met MS Excel
  • Optimalisatie van verbindingselementen (het meest belaste element wordt berekend)


Invoer


Nadat een constructeur belastingen heeft geselecteerd, die nodig zijn voor de controle en de relevante norm, kan een constructeur indien nodig grenswaardes definiëren in het venster Parameters 1.2-limiet. Naast de fabrikanten, die zijn opgenomen in de limietbibliotheek, is het mogelijk om door de gebruiker gedefinieerde controles toe te voegen.

Nadat een constructeur alle grenswaardes voor het houtontwerp hebt geselecteerd, kan een constructeur optioneel de belastingduur klasse definiëren. Deze modulevenster is echter alleen beschikbaar voor houtbevestigingsontwerp volgens EN 1995-1-1 of DIN 1052.


Resultaten


In eerste instantie worden de controles van de maatgevende verbindingen weergegeven voor het respectieve belastinggeval/-combinatie. Bovendien is het mogelijk om resultaten afzonderlijk weer te geven voor staafverzamelingen, vlakken, doorsnedes, staven, knopen en steunpunt.

Een constructeur kan de weergegeven resultaten verminderen met behulp van de filterfunctie en zo een overzichtelijk resultaatoverzicht creëren.