RF-LINK Add-on Module voor RFEM

RFEM interface voor het importeren van gegevens van Step, IGES en ACIS formaat

De RF-LINK add-on module breidt een reeks gegevensformaten uit voor import naar RFEM.

De volgende extra interfaces zijn beschikbaar:

  • Standaard ACIS-tekstformaat (* .sat)
  • Oorspronkelijke grafische uitwisselingsspecificatie (* .igs, * .iges)
  • Standaard voor het uitwisselen van productmodelgegevens (* .stp, * .step)

Met deze gegevensindelingen kan een constructeur de modelgeometrie importeren in de vorm van randlijnen, vlakken en Solids. De modellen kunnen worden geïmporteerd als RFEM-objecten (knopen, lijnen, vlakken, Solids) of als achtergrondlagen om de knopen handmatig in te stellen.

De kwaliteit van het geïmporteerde model is afhankelijk van het oorspronkelijke programma. De import gebeurt uitsluitend met behulp van bestanden. De formaten worden voornamelijk gebruikt in de werktuigbouwkunde.


Standaard ACIS tekstformaat

Import van ACIS tekst formaat bestand in RFEM

Het ACIS SAT-bestandsformaat is kleiner dan andere 3D-indelingen en het bespaart daarom tijd om modellen te importeren en exporteren.

Bovendien wordt het SAT-formaat als bijzonder robuust beschouwd. Als dit wordt ondersteund in RFEM, blijven alle geometrie- en topologie gegevens behouden in de uiterst nauwkeurige SAT-modellen.


Initiële Grafische Uitwisselings Specificatie (*.igs, *.iges)

Import van iges bestand in RFEM

De Initial Graphics Exchange Specification (IGES) definieert een neutraal, zeer onafhankelijk gegevensformaat, dat wordt gebruikt om digitale informatie uit te wisselen tussen Computer Aided Design (CAD) -programma’s. Het is oorspronkelijk voor de vliegtuigbouw ontwikkeld.


Standaard uitwisselingsformaat van product model data (*.stp, *.step)

Import van step bestand in RFEM

Het STEP-formaat vertegenwoordigt een standaardinterface geïnitieerd door ISO (ISO 10303). In de topologiespecificatie kunnen alle vormen (lijn-, vlak- en Solid-modellen) die relevant zijn voor RFEM worden overgedragen vanuit CAD-modellen.

Opmerking: deze indeling wijkt volledig af van de productinterface DSTV (Deutscher Stahlbau Verband), die dezelfde extensie * .stp gebruikt.