RF-MAT NL Add-on Module voor RFEM

In rekening brengen van fysisch niet-lineaire eigenschappen

De RF-MAT NL add-on module maakt het mogelijk om fysisch niet-lineair materiaalgedrag in RFEM te controleren.


Mogelijkheden

Materiaalmmodellen Isotroop plastisch 2D en 3D EE
Materiaalmodellen Isotrope, plastische 2D en 3D Eindige Elementen

RF-MAT NL biedt de volgende materiaalmodellen:

Isotroop plastisch 1D/2D/3D en isotroop niet-lineaire elastisch 1D/2D/3D
Een constructeur kan drie verschillende definitietypen selecteren:

 • Basis (definitie van de equivalente spanning waaronder het materiaal vloeit)
 • Bi-lineair (definitie van de equivalente spanning en rekverhardende tak van de E-modulus)
 • Plastisch: de vervorming is blijvend bij ontlasten
 • Elastisch: de vervorming “loopt terug” langs het spanning/rek diagram tijdens ontlasten
 • Diagram:
  • Definitie van veelhoekige spanning-rek diagram
  • Optie om het diagram op te slaan / te importeren
  • Interface met MS Excel

Orthotrope plastisch 2D / 3D (Tsai-Wu 2D / 3D)
Dit materiaalmodel maakt de definitie mogelijk van materiaaleigenschappen (elasticiteitsmodulus, glijdingmodulus, Poisson-verhouding) en uiteindelijke sterkten (trek, druk, afschuiving) in twee of drie assen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld composiete materialen berekend worden.

Isotrope metselwerk 2D
Het is mogelijk om de grensspanningen σx,limit en σy,limit en de verhardingsfactor CH te specificeren.

Isotrope schade 2D / 3D
Dit materiaalmodel maakt een definitie van asymmetrische spanning/rekdiagrammen mogelijk.

De stijfheid wordt berekend door Ei = (σii-1) / (εii-1) in elke stap van het spanning-rek diagram.