RF-MOVE Surfaces Add-on Module voor RFEM

Genereren van lopende lasten op vlakken

De RF-MOVE Surfaces add-on-module voor RFEM maakt belastinggevallen op basis van verschillende posities van lopende lasten, zoals tandemstelsels (voertuigen) op bruggen. Bovendien is het mogelijk om een combinatie van omhullende resultaten te maken.

Invoergegevens zijn beperkt tot slechts vier invoervensters. Samen met de snelle generatie van belastinggevallen in RFEM, kan dit een constructeur veel tijd besparen.


Mogelijkheden

  • Geparameteriseerde belastingsposities van verschillende geconcentreerde, gelijkmatige, vlak- en aslasten
  • Toegang tot een bibliotheek met verschillende tandemstelsels
  • Gunstige of ongunstige belastingstoepassing gelet op invloedslijnen en -vlakken
  • Samenvatting van verschillende bewegende lasten in één belastingschema
  • Genereren van een omhullende combinatie voor het bepalen van de meest ongunstige snedekrachten
  • Mogelijkheid om lastschema’s op te slaan voor verder gebruik in andere constructies


Invoer

Invoer van lopende lastenstelsels (tandemstelsels) met RF-MOVE Surfaces

Vlakken met lopende lasten worden grafisch geselecteerd in het RFEM-model. Een constructeur kan tegelijkertijd lasten met meerdere verschillende sets bewegingen op één vlak toepassen.

De “baan” wordt bepaald door reeksen lijnen. Een constructeur kan de lijnen grafisch in het model selecteren. Bovendien kan een constructeur de toename van de afzonderlijke laststappen invoeren. Verschillende soorten belasting zijn beschikbaar, bijvoorbeeld enkelvoudige, lineaire, rechthoekige, ronde en verschillende tandemstelsels. Ze kunnen worden toegepast in lokale en globale richting.

De verschillende lasten zijn samengevat in Loads Models (Belastingmodellen). De add-on module wijst gedefinieerde lastmodellen toe aan de regelsets en maakt individuele belastinggevallen op basis van deze gegevens.


Genereren van lasten en resultaten

Reeks gegenereerde bewegende tandemstelsels van een brug in RFEM

Een constructeur kan met één muisklik verschillende belastinggevallen creëren. Na het genereren worden de nummers van de gemaakte belastinggevallen en omhullende combinaties weergegeven.

De add-on module RF-MOVE Surfaces geeft geen resultatenvensters weer. Een constructeur kan de gemaakte belastinggevallen inclusief belastingen in RFEM controleren.

Beschrijvingen van de afzonderlijke lopende lasten worden gemaakt op basis van het respectieve laststap increment nummer. Het is echter mogelijk om de beschrijvingen in RFEM te bewerken.

Een constructeur kan alle gegevens in tabellen exporteren naar MS Excel.