RF-MOVE/RS-MOVE Add-on Module voor RFEM/RSTAB

Generator van belastinggevallen van lopende lasten voor staven en staafverzamelingen

De RF-MOVE / RSMOVE add-on module maakt belastinggevallen op staven en staafverzamelingen op basis van verschillende posities van lopende lasten zoals kranen, voertuigen en andere. Het is ook mogelijk om een omhullende resultaatcombinatie te maken bij het genereren van belastingen.

Invoergegevens zijn beperkt tot slechts twee invoervensters. Samen met de snelle generatie van belastinggevallen in RFEM / RSTAB, kan een constructeur veel tijd besparen.


Mogelijkheden

  • Genereren tot 9.999 belastinggevallen uit de bewegende lastposities
  • Geparameteriseerde posities van verschillende geconcentreerde en verdeelde belastingen
  • Samenvatting van verschillende bewegende belastingen in één omhullende
  • Optionele toevoeging van belastingen aan RFEM / RSTAB belastinggevallen
  • Genereren van een omhullende combinatie voor het bepalen van de meest ongunstige positie van de belasting
  • Mogelijk om lastspecificaties op te slaan voor verder gebruik in andere modellen


Invoer

Generatie van bewegende lasten met RF MOVE

Staafverzamelingen met lopende lasten worden grafisch geselecteerd in het RFEM / RSTAB-model. Een constructeur kan tegelijkertijd verschillende soorten lasten op één reeks staven toepassen.

Door de eerste lastpositie op te geven, kan een constructeur de bewegende last op een staafverzameling precies weergeven. Op dezelfde manier is het mogelijk om te definiëren of een lopende last bestaande uit verschillende belastingen mag bewegen voorbij het einde van doorgaande liggers (brug) of niet (kraanbaan).

De toename van de afzonderlijke posities wordt bepaald door het aantal belastinggevallen dat wordt gegenereerd voor RFEM / RSTAB. Bovendien kan een constructeur belastingen aan de bestaande RFEM / RSTAB-belastinggevallen toevoegen, zodat geen extra superpositie vereist is. Verschillende soorten belasting zijn beschikbaar, bijvoorbeeld enkelvoudige, lineaire en trapeziumvormige belastingen, evenals belastingparen en verschillende gelijkmatig geconcentreerde belastingen.

Het is mogelijk om de belastingen in lokale en globale richting toe te passen. De toepassing kan verwijzen naar de werkelijke lengte van een staaf of naar de projectie in een globale richting.


Genereren van lasten

Een constructeur kan met één muisklik verschillende belastinggevallen creëren. Nadien wordt het aantal gecreëerde belastinggevallen en omhullende combinaties weergegeven.


Invoer

Automatische generatie van een lopende lasten op een kraanbaanligger

De RF-MOVE/RSMOVE add-on module geeft geen resultatenvensters weer: een constructeur kan de gemaakte belastinggevallen inclusief belastingen in RFEM / RSTAB controleren. Beschrijvingen van de afzonderlijke bewegende belastingen worden gemaakt op basis van het respectievelijke lastincrementnummer.

Het is echter mogelijk om de beschrijvingen in RFEM / RSTAB te wijzigen. Een constructeur kan alle gegevens in tabellen exporteren naar MS Excel.