RF-PUNCH Pro Add-on Module voor RFEM

Ponsontwerp van funderingen en betonvloeren met lijn- en puntvormige ondersteuningen

De RF-PUNCH Pro add-on module voert het ponsontwerp voor punt- of lijnvormig ondersteunde betonvloeren. De module bepaalt automatisch de optredende ponslast op basis van de opgegeven belastingen. Een betonconstructeur kan ook handmatig een ponslast ingeven.

Met RF-PUNCH Pro kan een betonconstructeur effectief en snel de ponscontrole uitvoeren volgens de volgende norm:

 • EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (hiervoor is de EC2 add-on module nodig)


Mogelijkheden

 • Automatisch importeren van de snedekrachten uit RFEM
 • Mogelijkheid om materialen en profielen te wijzigen
 • Normcontrole volgens de EN 1992 met de uitbreidingsmodule: EC2 voor RFEM en de nationale bijlages:
 • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Groot Britannië)
 • ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Oostenrijk)
 • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Wit-Rusland)
 • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (België)
 • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulgarije)
 • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cyprus)
 • CSN 1992-1-1/NA:2016-05 (Tsjechië)
 • EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Denemarken)
 • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finland)
 • NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Frankrijk)
 • DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Duitsland)
 • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Italië)
 • LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Letland)
 • LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litouwen)
 • MS EN 1992-1-1:2010 (Maleisië)
 • NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016 (Nederland)
 • NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Noorwegen)
 • PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polen)
 • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugal)
 • SR EN 1992-1-1>2004/NA:2008 (Roemenië)
 • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapore)
 • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slowakije)
 • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovenië)
 • UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Spanje)
 • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Zweden)

Aanvullend op de bovenstaande nationale bijlages kunt u zelf ook een afwijkend nationale bijlage maken conform uw eigen wensen.

 • Praktische voorgedefinieerde instellingen
 • Ponsontwerp van kolommen, eindoplegging van wanden en hoeken van wanden
 • Automatische herkenning van het ponsgebied vanuit het RFEM model
 • Detecteren van gekromde randen of splines
 • Automatische detectie van openingen / sparing in het RFEM model
 • Weergave van de constructie en de ponsperimeter voordat de berekening begint
 • Kwalitatieve bepaling van de ponswapening
 • Optionele mogelijkheid om te ontwerpen met de niet-uitgesmeerde schuifspanningen langs de perimeter, dat overeenkomt met de verdeling van de schuifspanning in het werkelijke eindige elementen model
 • Bepaling van de lastincrement factor β door een volledige plastische verdeling van de schuifspanning als constante factoren volgens EN 1992-1-1, paragraaf 6.4.3(3), gebaseerd op EN 1992-1-1 fig. 6.21N of een door de gebruiker gedefinieerde parameter.
 • Integratie van Halfen ponswapening (rails)
 • Numerieke of grafische weergave van de resultaten (3D, 2D, en in snedes)
 • Ponsontwerp met of zonder ponswapening
 • Complete integratie van de numerieke uitvoer in het RFEM berekeningsrapport



Invoer


Na het openen van de add-on module zijn de materialen en vlakdiktes goed ingesteld. De te ontwerpen knopen worden automatisch gedetecteerd. Een betonconstructeur kan ook een handmatige selectie doen.
Het is mogelijk om met de aanwezige sparingen rekening te houden. De sparingen kunnen worden geïmporteerd uit het RFEM model (bijvoorbeeld bij grote sparingen) en handmatig worden toegevoegd (bijvoorbeeld bij kleine doorvoeren voor leidingen e.d.).
De parameters van de ponswapening zijn de hoeveelheid wapening, de richting en dekking per zijde van de vloer. Aanvullend kan een constructeur meer gegevens ingeven voor de knopen, belast door pons. Het is mogelijk om de ponslast, de parameter β en de aanwezige langswapening in te stellen.
Het is mogelijk om het HALFEN controle programma direct te starten uit de module. Alle gegevens uit RFEM en RF-PUNCH Pro worden via de directe koppeling doorgegeven aan het programma van Halfen.



Ontwerp


RF-PUNCH Pro bepaalt de maatgevende ponslast op basis van een kracht in een knoop (puntlast, reactie in een knoop of kolomondersteuning). Of van de uitgesmeerde of niet-uitgesmeerde schuifspanning verdeling langs de perimeter. Het is mogelijk om zelf alle gegevens in te geven.
Omdat de module volledig is geïntegreerd in RFEM herkent de module alle knopen in een referentievlak. Hierdoor kan het programma rekening houden met nabijgelegen ponsperimeters. De te bepalen ponsperimeter houdt dan rekening met de nabijgelegen andere ponsperimeter.



Resultaten


Na de berekening worden de resultaten weergegeven in overzichtelijke tabellen. Alle tussenresultaten worden weergeven om de constructeur de volledige berekening te laten controleren. De optredende schuifspanning en de weerstand van het vlak voor verschillende perimeters worden in detail weergegeven. Ook kan de berekende U.C.-waarde, uitnutting van de ponswapening, getoond worden.
In het volgende scherm wordt de ponswapening (langs en beugelwapening) voor elke berekende knoop grafisch getoond. In het werk scherm worden alle berekende waardes gecontroleerd. Alle resultaten zijn in het berekeningsrapport van RFEM beschikbaar, waardoor een compleet rapport ontstaat.