RF-/STEEL Add-on Module voor RFEM/RSTAB

Berekening van spanning in staven en vlakken

De RF-/STEEL add-on module voert algemene berekeningen van de spanningen uit door de bestaande spanningen te berekenen en de resultaten te vergelijken met de toelaatbare spanningen.

Optimalisatie is mogelijk van stalen plaatconstructies en -verbindingen met schotjes, gaten en details bestaande uit eindige elementen.

In het proces van de spanningsberekening bepaalt deze add-on module de maximale spanningen van de vlakken (alleen RFEM), staven en staafverzamelingen. Ook de optredende snedekrachten van elke staaf zijn gedocumenteerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van automatische optimalisatie van doorsneden of diktes, inclusief de export van gewijzigde doorsneden of vlaktediktes naar het hoofdprogramma RFEM / RSTAB.

In RSTAB worden staven ontworpen in de STEEL add-on module. In RFEM is de RF-STEEL-module verdeeld in twee submodules:

 • RF-STEEL-Surfaces voert de berekening van de spanningen en het de controle in bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT) van vlakken uit
 • RF-STEEL-Members voert de controle van staven uit

Mogelijkheden

 • Algemene spanningsberekening
 • Automatische import van snedekrachten vanuit RFEM en RSTAB
 • Volledige grafische en numerieke resultaten van spanningen en toelaatbare spanningen geïntegreerd in RFEM / RSTAB
 • Verschillende opties om grafische resultaten aan te passen voor evaluatie
 • Flexibel ontwerp in meerdere ontwerpgevallen
 • Overzichtelijke resultaattabellen voor snel overzicht direct beschikbaar na de controle
 • Hoog rendement dankzij het minimum aan gegevens, dat vereist is voor invoer
 • Flexibiliteit door gedetailleerde instellingen van parameters en mate van berekening


Mogelijkheden van RF-/STEEL Members

STEEL Member spanningscontrole stalen ligger in 3D model
STEEL Member spanningscontrole stalen ligger in 3D model
 • Doorsnede optimalisatie
 • Overbrengen van geoptimaliseerde doorsnedes naar RFEM en RSTAB
 • Ontwerp van iedere dunwandige doorsnede in SHAPE-THIN
 • Weergave van een spanningsdiagram op een doorsnede
 • Bepaling van normale, schuifspanning en equivalente spanningen
 • Spanningsresultaten van individuele typen snedekrachten
 • Gedetailleerde weergave van spanningen in alle vezels
 • Bepaling van de maximale Δσ voor elke vezel (voor ontwerp van vermoeidheid, bijvoorbeeld)
 • Gekleurde weergave van spanningen en U.C.-waardes, die een snel overzicht van kritieke of onder-gedimensioneerde zones mogelijk maken
 • Stuklijst en kwantiteitsmeting


Mogelijkheden van RF-STEEL Surfaces (enkel in RFEM beschikbaar)

Spanningscontrole van een stalen silo in RF-STEEL Surfaces
Spanningscontrole van een stalen silo in RF-STEEL Surfaces
 • Bepaling van de algemene spanningen, membraan- en schuifspanningen en ook de equivalente spanningen
 • Spanningsberekening van alle constructieonderdelen van willekeurige doorsnedes
 • Equivalente spanningen berekend volgens verschillende benaderingen:
  • Vormwijzigingshypothese (von Mises)
  • Maximaal schuifspanningcriterium (Tresca)
  • Maximum hoofdspanningscriterium (Rankine)
  • Hoofdrek criterium (Bach)
 • Optionele optimalisatie van diktes van vlakken en gegevensoverdracht naar RFEM
 • Controle van de bruikbaarheidsgrenstoestand door verplaatsingen van het vlak te controleren
 • Gedetailleerde resultaten van individuele spanningsonderdelen en verhoudingen in tabellen en grafieken
 • Filterfunctie voor vlakken, lijnen en knooppunten in tabellen
 • Transversale schuifspanningen volgens Mindlin, Kirchhoff of door de gebruiker gedefinieerde specificaties
 • Stuklijst met ontworpen vlakken


Invoer

Materialenbibliotheek in RFEM voor staal volgens NBN EN1993
Materialenbibliotheek in RFEM voor staal volgens NEN-EN1993

Om de invoer mogelijk te maken zijn er vlakken, staven, staafverzamelingen, materialen, plaatdikte en doorsnedes. Het is mogelijk om elementen grafisch te selecteren. De add-on geeft toegang tot de materialenbibliotheek van RFEM.

Belastingsgevallen, -combinaties en omhullende combinaties kunnen gecombineerd worden in verschillende Ontwerp Gevallen.

De combinatie van vlakken en staven laat de gebruiker toe om bijvoorbeeld enkel de meest kritische delen van de structuur te berekenen met vlakken. Andere – minder kritische delen – kunnen door middel van staven worden gecontroleerd.


Resultaten

Spanningscontrole van de stalen kolommen van een stalen silo in RFEM
Spanningscontrole van de stalen kolommen van een stalen silo in RFEM

Na de berekening geeft de module de maximale spanningen en U.C.-waardes weer, gesorteerd op doorsnede, staaf of vlak, staafverzameling en x-positie. Naast de resultaatwaarden in tabellen wordt ook de bijbehorende grafische doorsnede met vezels, stressdiagrammen en waarden weergegeven. De U.C.-waarde kan verwijzen naar elk type spanning. De huidige locatie is duidelijk – met een rode pijl – gemarkeerd in het RFEM / RSTAB-model.

Naast de resultaatevaluatie in de add-on module, is het mogelijk om de 3D-spanningen en U.C.-waardes grafisch weer te geven in het RFEM / RSTAB-werkvenster. Het is mogelijk om de kleuren en waarden individueel aan te passen.

Resultaatdiagrammen van een staaf of -verzameling maken een gerichte evaluatie mogelijk. Bovendien kunt u het respectieve dialoogvenster van elke ontwerplocatie openen om de voor de controle relevante eigenschappen van de doorsnede en spanningscomponenten van alle vezels te controleren. Het is mogelijk om de bijbehorende afbeelding inclusief alle ontwerpdetails af te drukken.