RF-TENDON Add-on Module voor RFEM

Spanelementdefinitie in voorgespannen betonnen liggers

De RF-TENDON add-on module ontwerpt de geometrie van de voorspankabels of spanelementen in voorgespannen ligger en berekent de evenwichtsbelastingen.

De module is een basis voor voorgespannen beton met voorgerekt en nagespannen beton volgens de betonnorm EN 1992‑1‑1 (gebouwen) en EN 1992‑2 (bruggen).

RF-TENDON is ontwikkeld door IDEA StatiCa, zie ook www.IDEAStatiCa.euMogelijkheden

 • Automatisch importeren van de snedekrachten uit RFEM
 • Invoer van rechte en parabolische spanelementen/kabels
 • Automatische berekening van voorspankrachten en evenwichtsbelastingen
 • Overdracht van de evenwichtsbelasting naar RFEM
 • Beschouwing van de korte-termijn verliezen ten gevolge van wrijving, verankering, ankerslip, relaxatie, elastische verkorting van beton, en meer
 • Resultaten van de rekken in de spanelementen voor en na het loslaten van de ankerkracht
 • Berekening van de minimale en maximale spanningen in spanelementen
 • Resultaten van de snedekrachten in gedefinieerde snedes
 • Duidelijke weergave van de kabelgeometrie in 3d rendering
 • Berekeningsrapport of RTF export van resultaten
 • Instellingen en weergave parameters en eenheden (metrisch of Amerikaans, aantal decimalen, enz.)Invoer


Na het maken van een RFEM model inclusief belastinggevallen (belastinggeval ‘voorspanning’ zonder belasting) en belastingcombinaties, kan een constructeur de geometrie van de kabels ontwerpen. De materialenbibliotheek heeft verschillende voorspanmaterialen beschikbaar, die kunnen worden gewijzigd: stranden, draden of staven. Tijdens de invoer kan het aantal gebruikte strengen, strengen in een kabel, spannen aan het begin en/of einde, dekking en de grootte van de slip.

Het is mogelijk om rechte kabel of parabolische kabelgeometrieën te ontwerpen in het horizontale en verticale vlak. De belastinggevallen en -combinaties worden toegewezen aan de relevante bouwfases.Berekening


De RF-TENDON module berekent automatische de evenwichtsbelastingen ten gevolge van de voorspanning. De evenwichtsbelastingen worden als geconcentreerde belastingen op het RFEM model aangebracht. De Solver van RFEM berekent vervolgens de vervormingen en de snedekrachten van het belastinggeval voorspanning en stuurt deze naar RF-TENDON.

De RF-TENDON Design add-on module wordt op de achtergrond aangestuurt om een normcontroles volgens de NEN-EN 1992-1-1 en NEN-EN 1992-2- uit te voeren.Resultaten


De resultaten van de berekende evenwichtsbelastingen ten gevolge van de voorspankracht en de korte-termijn verliezen worden overzichtelijk weergegeven in tabellen en via de grafische uitvoer. In de voorgedefinieerde snedes op de staaf worden de snedekrachten weergegeven.
Afhankelijk van de selectie bevat het berekeningsrapport inclusief bouwfases, spanelement geometrie (kabelgeometrie), evenwichtsbelastingen, verliezen en andere gegevens. Ook kunnen er resultaatgrafieken worden toegevoegd aan het berekeningsrapport.