Torsional Warping (7 DOF) | Welvingtorsie | RFEM 6 / RSTAB 9

Rekening houden met Doorsnede Welving als 7e vrijheidsgraad

Met de Torsional Warping (7 DOF) | RFEM 6 / RSTAB 9 add-on kan een staalconstructeur de knik en kip berekenen van willekeurige profielen. Met behulp van zeven vrijheidsgraden inclusief welving wordt de knik- en kipweerstand van het profiel bepaald.


Mogelijkheden

  • Rekening houden met 7 lokale vervormingsrichtingen (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) of 8 snedekrachten (N, Vu, Vv, Mt, pri, Mt, sec, Mu, Mv, Mω) bij het berekenen van staafelementen
  • Bruikbaar in combinatie met een constructieve berekening volgens de lineaire statische, tweede orde, en grote vervormingsberekening (er kan ook rekening worden gehouden met imperfecties)
  • In combinatie met de add-on Structure Stability | RFEM 6 / RSTAB 9 kunt u kritische belastingsfactoren en eigenvormen van stabiliteitsproblemen zoals torsieknik en kip bepalen
  • Beschouwing van kopplaten en dwarsverstijvers als welvingsveren bij het berekenen van I-profielen met automatische bepaling van de welvingveerstijfheid
  • Grafische weergave van het welven van de doorsnede van staven in de vervorming
  • Volledig integratie met RFEM en RSTAB


Berekening

De berekening wordt uitgevoerd op het hele systeem, met de extra 7e vrijheidsgraad in de staafberekening. Er wordt dus automatisch rekening gehouden met de stijfheid van de verbonden constructie-elementen, er is geen definitie van equivalente veerstijfheid of randvoorwaarden nodig voor een losstaand systeem.

De snedekrachten uit de berekening met welving kunnen vervolgens worden gebruikt in de add-ons voor het ontwerp/controle van staal, hout, beton of aluminium. Afhankelijk van het materiaal en de gekozen norm wordt rekening gehouden met het welvingsbimoment en het secundaire torsiemoment. Een typische toepassing is de stabiliteitsberekening volgens de tweede orde theorie met imperfecties in staalconstructies.

De add-on is niet beperkt tot dunwandige stalen doorsneden en maakt zo onder andere ook de berekening van het ideale kantelmoment van liggers met massief houten doorsneden mogelijk.