RF-CONCRETE Deflect Add-on Module voor RFEM

Analytische vervormingsberekening van betonnen vloeren

De RF-CONCRETE Deflect add-on module is een uitbreiding van RF-CONCRETE.
RF-CONCRETE Deflect geintegreerd in RF-CONCRETE Surfaces voert een analytisch vervormingsberekening van de bruikbaarheidsgrenstoestand uit van betonnen vloeren volgens een nationale norm. De volgende normen worden o.a. ondersteund:

Met RF-CONCRETE Deflect kan een betonconstructeur snel en eenvoudig de vervormingen in betonnen vloeren uitrekenen. De onmiddellijke, bijkomende en de totale doorbuiging rekening houdend met gescheurd en ongescheurd beton.Mogelijkheden

  • Vervormingsberekening van gewapend betonnen vloeren met gescheurd of ongescheurd beton met behulp van de benaderingsmethode (bijvoorbeeld volgens de EN 1992-1-1, paragraaf 7.4.3)
  • Tension-stiffening effect van het beton tussen de scheuren (extra stijfheid)
  • Mogelijkheid om krimp en kruip te beschouwen
  • Grafische weergave van de resultaten in RFEM, bijvoorbeeld voor de niet-lineaire vervorming in een betonvloer
  • Numerieke resultaten worden duidelijk weergegeven in tabellen
  • Mogelijkheid om grafische en numerieke resultaten te rapporteren in het RFEM berekeningsrapport


Invoer


De vervormingsberekening wordt geactiveerd in de instelling van de bruikbaarheidsgrenstoestand van RF-CONCRETE Surfaces. Een betonconstructeur kan aangeven welke lange termijn effecten moeten worden meegenomen, zoals krimp en kruip. Het is mogelijk om tension-stiffening te beschouwen in de lange termijn vervormingsberekening. De kruipcoëfficient en de krimprek worden berekend met behulp van de invoerparameters, zoals levensduur, of kunnen met de hand worden ingesteld.
De constructeur kan de grenswaarde van de vervorming per vlak of voor een groep van vlakken instellen. De toelaatbare absolute grenswaarde wordt door de maximale vervorming bepaald. De vervorming wordt gecontroleerd ten opzichte van de vervormde constructie of ten opzichte van de onvervormde constructie.Ontwerp


De vervormingsberekening volgens de benaderingsmethode (bijvoorbeeld volgens de EN 1992-1-1, paragraaf 7.4.3) past de berekening toe van zogenaamde effectieve stijfheden in eindige elementen. De stijfheid houdt rekening met de gescheurde of ongescheurde toestand. De stijfheid per eindig element worden bepaald op basis van een iteratieve niet-lineaire berekening.

De effectieve stijfheidsberekening houdt rekening met de wapening in het eindige element. Gebaseerd op de snedekrachten in de bruikbaarheidsgrenstoestand wordt het eindige element per richting als ‘gescheurd’ of ‘ongescheurd’ geclassificeerd. Als de samenwerking tussen scheuren moet worden beschouwd, dan wordt tijdens de classificatie een verdelingscoëfficiënt (bijvoorbeeld volgens EN 1992-1-1, vergelijking 7.19) toegepast. Het materiaalgedrag is lineair-elastisch voor beton in de druktak en de trektak, voordat de eerste scheur optreedt. Dit is voldoende nauwkeurig voor de bruikbaarheidsgrenstoestand.

Tijdens de bepaling van de effectieve stijfheid worden krimp en kruip op “doorsnedenivo” beschouwd. De invloed van krimp en kruip bij statisch onbepaalde constructies wordt niet beschouwd bij deze benaderingsmethode (bijvoorbeeld bij een groot funderingsvloer op staal wordt de vloer vastgehouden. De trekspanningen ten gevolge van de krimp worden niet bepaald en dienen apart berekend te worden). RF-CONCRETE Deflect berekent de lange termijn vervorming in twee stappen:

  • Berekening van de effectieve stijfheden van de gewapend betonnen doorsnede rekening houdend met lineair-elastische randvoorwaardes
  • Berekening van de vervormingen voor elk eindig element rekening houdend met de effectieve stijfheid per richting


Resultaten


Na de berekening toont de module duidelijk weergegeven tabellen met de resultaten van de vervormingsberekening inclusief de tussenresultaten. De grafische weergaven van de U.C.-waardes en vervormingen geven een duidelijk overzicht van de kritische en niet-kritische gebieden. Foutmeldingen en opmerkingen helpen de betonconstructeur om de ontwerpproblemen op te lossen.

De resultaten van de berekening zijn weergegeven per vlak of per punt in het vlak. Met alle tussenresultaten kunt u alle details van de hele berekening onderzoeken. Op deze wijze kan een betonconstructeur alle berekeningen controleren. De integratie van de resultaten in het RFEM berekeningsrapport zorgen voor een complete oplossing.