RF-CONCRETE Add-on Module voor RFEM

Ontwerp van de wapening voor staven en platen

De RF-CONCRETE add-on module voor het ontwerp van de beugel- en langswapening voor gewapend beton bestaat uit twee verschillende onderdelen:

 • RF-CONCRETE Surfaces ontwerpt en controleert de wapening voor platen, wanden, en schalen volgens de uiterste grenstoestand (UGT) en scheurvorming in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT).
 • RF-CONCRETE Members ontwerpt en controleert de wapening voor (doorgaande) liggers en balkroosters volgens de uiterste grenstoestand (UGT) en scheurvorming in de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT).

De volgende normen worden door RF-CONCRETE o.a. ondersteunt:

 • EN 1992-1-1:2004 + A1:2014 (hiervoor is de EC2 add-on module nodig)
 • ACI 318-14 (hiervoor is de ACI 318 add-on module nodig)

Tevens is het mogelijk om de brandwerendheid van rechthoekige en cirkelvormig doorsnedes te toetsen volgens: EN 1992-1-2:2004 (hiervoor is de EC2 add-on module nodig)

Voor de 2D versie van RFEM is RF-CONCRETE ook beschikbaar met een korting.Mogelijkheden

 • Automatisch importeren van de snedekrachten uit RFEM
 • Controle volgens de uiterste grenstoestand (UGT) en bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT)
 • Norm controle met de uitbreidingsmodule: EC2 en ACI 318

Nationale bijlages van de Eurocode 2 volgens:

 • United Kingdom NA to BS EN 1992-1-1:2004/NA:2005 (Groot Britannië)
 • ÖNORM B 1992-1-1:2011-12 (Oostenrijk)
 • Belarus TKP EN 1992-1-1:2009 (Wit-Rusland)
 • Belgium NBN EN 1992-1-1 ANB:2010 (België)
 • Bulgaria BDS EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Bulgarije)
 • Cyprus NA to CYS EN 1992-1-1:2004/NA:2009 (Cyprus)
 • CSN 1992-1-1/NA:2016-05 (Tsjechië)
 • EN 1992-1-1 DK NA:2013 (Denemarken)
 • SFS EN 1992-1-1/NA:2007-10 (Finland)
 • NF EN 1992-1-1/NA:2007-03 (Frankrijk)
 • DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12 (Duitsland)
 • UNI EN 1992-1-1/NA:2007-07 (Italië)
 • LVS EN 1992-1-1:2005/NA:2014 (Letland)
 • LST EN 1992-1-1:2005/NA:2011 (Litouwen)
 • MS EN 1992-1-1:2010 (Maleisië)
 • NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2020 (Nederland)
 • NS EN 1992-1-1:2004-NA:2008 (Noorwegen)
 • PN EN 1992-1-1/NA:2010 (Polen)
 • NP EN 1992-1-1/NA:2010-02 (Portugal)
 • SR EN 1992-1-1>2004/NA:2008 (Roemenië)
 • SS EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Singapore)
 • STN EN 1992-1-1/NA:2008-06 (Slowakije)
 • SIST EN 1992-1-1:2005/A101:2006 (Slovenië)
 • UNE EN 1992-1-1/NA:2013 (Spanje)
 • SS EN 1992-1-1/NA:2008 (Zweden)

Aanvullend op de bovenstaande nationale bijlages kunt u zelf ook een afwijkend nationale bijlage maken conform uw eigen wensen.

 • Flexibiliteit door een aantal gedetailleerde instellingen voor basis en uitgebreide controles
 • Snel en duidelijke uitvoer van resultaten voor direct na het ontwerp van de wapening
 • Grafische resultaten zijn zichtbaar in RFEM, bijvoorbeeld de benodigde bijleg wapening
 • Duidelijke numerieke resultaten van de berekening verzameld in tabellen
 • Complete integratie van de numerieke uitvoer in het RFEM berekeningsrapport.Mogelijkheden van RF-CONCRETE Members

 • Berekening van de langs-, beugel- en torsiewapening
 • Weergave van de minimale wapening en de benodigde drukwapening
 • Berekening van de hoogte van de betondrukzone, de rekken in het beton en de wapening
 • Doorsnede belast door scheve buiging (My en Mz)
 • Verlopende profielen (voutes)
 • Bepaling van de vervorming volgens artikel 7.4.3. van de EN 1992-1-1
 • Beschouwing van de ’tension-stiffening’
 • Invoer van verhoogde dekking, kx-factor volgens de NEN-EN 1992
 • Exporteren van de wapening naar REVIT via de directe koppeling
 • Rekening houden met krimp en kruip
 • Duidelijke weergave van de optredende waarschuwingen en meldingen
 • Ontwerp details voor staven en posities op de staven
 • Mogelijkheid om betondoorsnedes te optimaliseren
 • Visualisatie van de 3D wapening in het grafische venster
 • Complete uitvoer van een stuklijst van de wapening
 • Brandwerendheid controle volgens EN 1992-1-2 voor rechthoekige en cirkelvormige doorsnedes
 • Mogelijkheid om uit te breiden met RF-CONCRETE NL voor een complete geometrisch en fysisch niet-lineaire berekening van de krachtswerking, scheurvorming en doorbuiging.Mogelijkheden van RF-CONCRETE Surfaces

 • Vrije invoer van wapening in twee of drie lagen per zijde in de uiterste grenstoestand
 • Vectoriële weergave van de hoofdspanningen van de snedekrachten, waardoor de derde laag van de wapening optimaal aangebracht kan worden
 • Mogelijkheid om alternatieven toe te passen om schuifwapening en drukwapening te voorkomen
 • Mogelijkheid om platen als gedrongen ligger te ontwerpen volgens de membraantheorie
 • Mogelijkheid om basiswapening te definiëren
 • Ontwerp van de wapening volgens de scheurwijdte-eisen
 • Invoer van verhoogde dekking, kx-factor volgens de NEN-EN 1992
 • Berekenen van de onmiddelijke, bijkomende en totale doorbuiging met RF-CONCRETE Deflect. Hierbij wordt de stijfheid per eindig element per richting gereduceerd ten gevolge van de scheurvorming.
 • Duidelijke weergave van de optredende waarschuwingen en meldingen
 • Ontwerp details voor alle punten in alle vlakken
 • Exporteren van isolijnen met de berekende wapening, naar bijvoorbeeld AutoCad
 • Exporteren van de wapening naar REVIT via de directe koppeling
 • Mogelijkheid om uit te breiden met RF-CONCRETE NL voor een complete geometrisch en fysisch niet-lineaire berekening van de krachtswerking, scheurvorming en doorbuigingInvoer

Om de invoer van de gegevens te versnellen zijn er vlakken, staven, staafverzamelingen, materialen, vlakdiktes en doorsnedes vooraf ingesteld in RFEM. Het is mogelijk om de elementen grafisch te selecteren met de [SELECT] functie. Met het programma heeft een constructeur toegang tot de materialen en profielen bibliotheek. Belastinggevallen, -combinaties en omhullende combinaties kunnen worden gecontroleerd in een Ontwerp Geval. De constructeur kan alle geometrische (natte knoop, eindoplegging) en normspecifieke wapeningsinstellingen in een apart scherm invoeren. De manier van invoer verschilt voor Members en Surfaces.

 • In de RF‑CONCRETE Members add‑on module kan een gebruiker bijvoorbeeld de verankering, het aantal lagen, de snedes van de beugelbenen en het aantal wapeningzones definieren. Voor de controle van de brandwerendheid dient de betonconstructeur de gewenste brandwerendheid, de brandwerende bekleding en de zijde van de brandaanval in te geven.
 • In de RF‑CONCRETE Surfaces add‑on module is het noodzakelijk om de dekking, de wapeningsrichting, de minimale en maximale wapening, de basiswapening, en de diameter in te geven om de wapening te ontwerpen en te controleren.

Verschillende vlakken en staven hebben een speciale ‘wapeningsgroep’. Elke groep heeft verschillende parameters, zodat elke groep een economisch ontwerp krijgt op basis van de specifieke groepeigenschappen, zoals doorsnedes of randvoorwaarden.Resultaten

Na de berekening toont de module een duidelijk overzicht in tabelvorm van de benodigde wapening en de controle van de bruikbaarheidgrenstoestand. De tussenresultaten kunnen ook getoond worden.

De resultaten (toegepaste wapening) van RF‑CONCRETE Members worden weergegeven als resultaatgrafieken voor elke staaf. Er wordt een duidelijk overzicht weergegeven van de beugelwapening, de basiswapening en de bijlegwappening in de verschillende zones. Het is mogelijk om het wapeningvoorstel van de wapening handmatig te wijzigen. Bijvoorbeeld het aantal staven of de verankering. De wijzigingen worden automatisch uitgevoerd. De betondoorsnede inclusief de wapening wordt in een 3D-scherm weergegeven. De wapening kan geexporteerd worden naar REVIT via de directe koppeling.

De resultaten van RF‑CONCRETE Surfaces kunnen worden weergegeven als isolijnen, isobanden of numerieke waardes. Het is mogelijk de wapening per zijde en richting weer te geven als basiswapening, bijlegwapening of totale wapening. De wapening kan geexporteerd worden naar AutoCad via een DXF-bestand of naar REVIT via de directe koppeling.