RF-/STEEL Plasticity Module Uitbreiding

Plastisch ontwerpen met staal

De RF-/STEEL Plastic add-on module is een uitbreiding van RF-/STEEL EC3. De add-on module zijn de volgende controles mogelijk:

  1. Doorsnedes met twee of drie onderdelen: I-, C-, Z- en L-profielen, T-stukken, stripstaal, buizen en kokers controleren volgens de Partiële Snedekrachten Methode (PARTIAL INTERNAL FORCES METHOD) met herverdeling volgens Kindmann / Frickel
  2. Elliptische doorsnedes met een analytische niet-lineaire optimalisatie procedure
  3. Methodes voor algemene doorsnedes: Simplex Methode en Partiële Snedekrachten Methode met herverdeling volgens Kindmann / Frickel

Mogelijkheden

  • Volledige integratie in de RF-/STEEL EC3 add-on-module
  • Ontwerp van doorsneden voor trek, druk, buiging, torsie, afschuiving en gecombineerde snedekrachten
  • Plastische controle van elementen volgens de 2e met 7 vrijheidsgraden, inclusief welvingtorsie (vereist add-on module RF-/STEEL Warping Torsion).


Invoer

RF Steel Plastic activatie in menu EC3 Details
RF Steel Plastic activatie in menu EC3 Details

De RF-/STEEL Plasticity add-on module is volledig geïntegreerd in RF-/STEEL EC3. Een staalconstructeur kan de gegevens op dezelfde manier invoeren als bij de gebruikelijke controle in RF-/STEEL EC3. Het is echter noodzakelijk om de plastische controle van stalen doorsneden in detailinstellingen te activeren (zie de afbeelding).


Ontwerp en Resultaten

Plastisch staalontwerp met RF STEEL Plastic
Plastische staalcontrole met RF STEEL Plastic

De weerstand van de doorsnede beschouwt alle combinaties van snedekrachten.

Als doorsneden zijn ontworpen volgens de PIF-methode, worden de snedekrachten van de doorsnede, die werken in het systeem van de hoofdassen gerelateerd aan het zwaartepunt of het dwarskrachtencentrum, omgezet in een lokaal coördinatensysteem, dat rust in het lijfcentrum en is georiënteerd in de lijfrichting.

De afzonderlijke snedekrachten worden zowel op de boven- en onderflens als op het lijf verdeeld en de toelaatbare kracht van snedekrachten van de onderdelen van de dwarsdoorsnede worden bepaald. Op voorwaarde, dat de schuifspanningen en de flensmomenten kunnen worden opgenomen, worden het axiale draagvermogen en de uiteindelijke belastbaarheid voor buiging van de doorsnede bepaald door middel van de resterende snedekrachten en vergeleken met de bestaande kracht en moment. Als de schuifspanning of de flensweerstand wordt overschreden, kan de controle niet worden uitgevoerd.

De Simplex-methode bepaalt de plastische vergrotingsfactor met de relevante combinatie van snedekrachten met behulp van de SHAPE-THIN-berekening. De waarde van de vergrotingsfactor vertegenwoordigt de U.C.-waarde van de doorsnede.

Elliptische doorsneden worden berekend voor het plastische draagvermogen op basis van een analytische, niet-lineaire optimalisatieprocedure, die vergelijkbaar is met de Simplex-methode. Afzonderlijke ontwerpgevallen maken een flexibele berekening mogelijk van geselecteerde staven, staafverzamelingen en acties, evenals van afzonderlijke doorsneden.

Een constructeur kan relevante parameters voor de controle aanpassen, zoals de berekening van alle doorsneden volgens de Simplex-methode.

De resultaten van het plastische controle worden zoals gebruikelijk weergegeven in RF-/STEEL EC3. De respectieve resultaattabellen omvatten snedekrachten, doorsnedeklasses, algemene controle- en andere resultaatgegevens.