Nonlinear Material Behavior | Niet-lineair Materiaal Gedrag

In rekening brengen van fysisch niet-lineaire eigenschappen

De Nonlinear Material Behavior add-on maakt het mogelijk om fysisch niet-lineair materiaalgedrag in RFEM te controleren.


Mogelijkheden

Materiaalmmodellen Isotroop plastisch 2D en 3D EE

Nonlinear Material Behavior biedt de volgende materiaalmodellen:

Isotroop plastisch 1D/2D/3D en Isotroop niet-lineaire elastisch 1D/2D/3D
Een constructeur kan drie verschillende definitietypen selecteren:

  • Basis (definitie van de equivalente spanning waaronder het materiaal vloeit)
  • Bi-lineair (definitie van de equivalente spanning en rekverhardende tak van de E-modulus)
  • Diagram:
    • Definitie van veelhoekige spanning-rek diagram
    • Optie om het diagram op te slaan / te importeren
    • Interface met MS Excel

Orthotrope plastisch 2D / 3D (Tsai-Wu 2D / 3D)
Dit materiaalmodel maakt de definitie mogelijk van materiaaleigenschappen (elasticiteitsmodulus, glijdingmodulus, Poisson-verhouding) en uiteindelijke sterkten (trek, druk, afschuiving) in twee of drie assen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld composiete materialen berekend worden.

Isotrope schade 2D / 3D
Dit materiaalmodel maakt een definitie van asymmetrische spanning/rekdiagrammen mogelijk. De stijfheid wordt berekend door Ei = (σii-1) / (εii-1) in elke stap van het spanning-rek diagram.