Geotechnical Analysis | Geotechnische Berekening | RFEM 6

Maken van Bodemopbouw als 3D Model en Berekening

In RFEM gebruikt de add-on Geotechnical Analysis de eigenschappen van bodemmonsters om het te berekenen bodemlichaam te bepalen. De realistische bepaling van de bodemgesteldheid heeft een grote invloed op de kwaliteit van de constructieve berekening van de bovenbouw constructies, zoals gebouwen.


Mogelijkheden

  • Realistische weergave van de interactie tussen gebouw en bodem
  • Realistische weergave van de invloeden van funderingsonderdelen met elkaar
  • Uitgebreide bibliotheek met grondeigenschappen
  • Beschouwing van meerdere bodemmonsters (via sonderingen) op verschillende locaties, ook buiten het gebouw
  • Bepaling van zettingen en spanningsdiagrammen, evenals hun grafische en tabelweergave


Procedure

Het invoeren van bodemlagen voor bodemmonsters gebeurt in een overzichtelijke dialoogvenster. Een bijbehorende grafische weergave ondersteunt de duidelijkheid en maakt het controleren van de invoer gebruiksvriendelijk.

Een uitbreidbare database vergemakkelijkt de selectie van bodemmateriaaleigenschappen. Het Mohr-Coulomb-model en het ‘hardening’ bodemmodel zijn beschikbaar voor realistische modellering van het gedrag van het grondmateriaal.

U kunt een willekeurig aantal bodemmonsters en lagen definiëren. Uit het geheel van de ingevoerde monsters wordt door middel van 3D volumes/Solids de grond gegenereerd. Toewijzing aan de constructie wordt uitgevoerd door middel van coördinaten.

Het bodemlichaam wordt berekend volgens de niet-lineaire iteratieve methode. De berekende spanningen en zettingen worden grafisch en in tabellen weergegeven.