Construction Stages Analysis (CSA) | Bouwfasering | RFEM 6

Bouwfase Berekening in RFEM

De Construction Stages Analysis (CSA) add-on kan het constructie-proces van constructies bestaand uit staven, vlakken en Volumes worden beschouwd in RFEM.

Het verwaarlozen van de invloed van het bouwproces kan leiden tot fouten in de berekening van globale modellen. Met de add-on Construction Stages Analysis (CSA) kunt u deze invloeden analyseren en beschouwen tot op het punt van het constructieve ontwerp.Mogelijkheden

  • Eenvoudige definitie van bouwfasen in de RFEM-opbouw inclusief visualisatie
  • Toevoegen, verwijderen, wijzigen en reactiveren van staaf-, vlak- en volume elementen en hun eigenschappen (bijv. staaf- en lijnscharnieren, vrijheidsgraden voor ondersteuningen, enz.)
  • Automatische en handmatige combinatie regels met belastingcombinaties in de afzonderlijke bouwfasen (bijvoorbeeld om rekening te houden met het monteren van lasten, het monteren van kranen, enz.)
  • Overweging van niet-lineaire effecten zoals het falen van trekelementen of niet-lineaire ondersteuningen
  • Interactie met andere add-ons, zoals Nonlinear Material Behavior, Structure Stability, Form-Finding, etc.
  • Weergave van resultaten numeriek en grafisch voor afzonderlijke bouwfasen.
  • Gedetailleerd afdrukrapport met documentatie van alle constructie- en belastinggegevens voor elke bouwfaseBouwfases Invoeren


Nadat de volledige constructie in RFEM is gemaakt, worden de afzonderlijke constructieve componenten en belastinggevallen toegewezen aan de overeenkomstige bouwfasen. Voor elke bouwfase kunt u bijvoorbeeld de vrijgave-definities van staven en ondersteuningen wijzigen.
Zo is het mogelijk om constructieve aanpassingen te modelleren, zoals die optreden wanneer brugliggers achtereenvolgens worden gevoegd of wanneer kolommen worden gezet. De in RFEM aangemaakte belastinggevallen worden als blijvende of niet-blijvende belastingen aan de bouwfasen toegewezen.
Door middel van combinatieregels kunnen de blijvende en niet-blijvende belastingen in belastingcombinaties worden gesuperponeerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk om de maximale snedekrachten van verschillende kraanposities te bepalen of om tijdelijke montagebelastingen in overweging te nemen die slechts in één bouwfase beschikbaar zijn.Berekening

De resulterende geometrieverschillen tussen het ideale systeem en het constructiesysteem, dat vervormd is als gevolg van de vorige bouwfase, worden op de achtergrond vergeleken. De volgende bouwfase is gebaseerd op het constructiesysteem dat door de vorige bouwfase is belast/vervormd. De berekening is niet-lineair.Resultaten en Export

Na de succesvolle berekening kunnen de resultaten van de afzonderlijke bouwfasen grafisch en in tabellen in RFEM worden bekeken. De bouwfasen kunnen in de combinatoriek/combinatieregels en in het ontwerp/controle worden meegenomen.