Time-Dependent Analysis (TDA) | Tijdsafhankelijke Berekening | RFEM 6

Rekening houden met tijds-afhankelijk materiaal gedrag

De Time-Dependent Analysis (TDA) add-on kunt u het tijdsafhankelijke gedrag van staven modelleren. De lange termijn effecten, zoals kruip, krimp en veroudering kunnen de verdeling van de snedekrachten afhankelijk van het type constructie beinvloeden.Functionaliteit


Na activering van de add-on Time-Dependent Analysis (TDA) kunnen belastinggevallen worden voorzien van tijdspecificaties. Na het definiëren van het begin en einde van de belasting wordt rekening gehouden met de invloed van kruip aan het einde van de belasting. Kruipeffecten kunnen worden gemodelleerd voor raamwerken en spanten van gewapend beton.

De berekening wordt niet-lineair uitgevoerd volgens het rheologische model (model van Kelvin en Maxwell).

Na de succesvolle berekening kunnen de vastgestelde snedekrachten in tabellen en grafieken worden weergegeven en in het ontwerp/controle worden meegenomen.Resultaten en Export

De vervormingen kunnen voor elk belastingsgeval op de eindtijd worden weergegeven.

De resultaten kunnen ook worden gedocumenteerd in het afdrukrapport van RFEM en RSTAB. De inhoud van het rapport en de gewenste omvang van de resultaten kunnen specifiek worden geselecteerd.