Acties

Ga naar het tabblad ‘Basis‘.

Combinatiewizard is ingeschakeld op Basis tabblad

Zorg ervoor dat in het gebied ‘Opties’ het selectievakje ‘Combinatie wizard‘ is ingeschakeld.

Ga naar het tabblad ‘Acties‘.

Gelijktijdige actie type voor opgelegde lasten

De twee actiecategorieën – ‘Blijvend’ en ‘Opgelegde’ lasten – worden weergegeven volgens de definitie toen u de belastinggevallen aanmaakte (zie de BG2: Opgelegde last op onderste vloer Afbeelding).

Selecteer de tweede actie – ‘A2 Opgelegde lasten’. Het ‘Actietype’ is ‘Gelijktijdig‘: Alle belastinggevallen van die actiecategorie kunnen tegelijkertijd effectief zijn (in tegenstelling tot bijvoorbeeld windbelastingsgevallen).

Op het subtabblad Toekenning kunt u zien dat BG2 tot en met BG4 aan die categorie zijn toegewezen.

Acties tabblad en Toekenning Subtabblad met belastinggevallen en Actiecategorie 2