Grafische Resultaten

Standaard worden de ‘Globale Vervormingen’ van het model weergegeven.

Belastinggevallen en -combinaties selecteren

Gebruik de werkbalkknoppen [Vorige] en [Volgende] rechts van de lijst met belastinggevallen om te schakelen tussen de resultaten van de belastinggevallen en combinaties. U kunt ook een specifiek onderdeel uit de lijst selecteren.

Een belastinggeval of -combinatie uit de werkbalk lijst selecteren

De vervormingen van BG2 tonen bijvoorbeeld de verplaatsingen als gevolg van het eigen gewicht en van de veranderlijke last op de onderste vloer inclusief de veiligheidsfactoren. Die worden weerspiegeld in de verhoogde belastingswaarden.

Vervormingen ten gevolge van eigen gewicht en veranderlijke last op onderste vloer

De resultaten van de UGT-ontwerpsituatie OS1 (zie de afbeelding Belastinggeval of combinatie selecteren) dekken de maximale resultaten van alle relevante belastingcombinaties – BC1 tot en met BC15.

Resultaten selecteren in de Navigator

Gebruik de ‘Navigator – Resultaten‘ om het type resultaten voor de weergave te selecteren, zoals vervormingen, snedekrachten van staven, spanningen van vlakken of reactiekrachten. De fundamentele categorieën zijn gemarkeerd in de afbeelding Navigator – Resultaten. In de subcategorieën kunt u het specifieke type resultaat selecteren.

Navigator – Resultaten

Stel BC8 in om bijvoorbeeld de resultaten van het eigen gewicht en van de veranderlijke last op het platform weer te geven. Activeer vervolgens de categorie Staven en selecteer de optie My in de boomstructuur Snedekrachten. Selecteer ook de categorie Vlakken. Activeer in het structuuronderdeel Basis Snedekrachten de optie my.

Buigende momenten van platformliggers/gordingen en vlakken

De ‘My‘ momenten zijn de buigmomenten rond de hoofdassen van de platformstaven. De basis vlakmomenten ‘my’ vertegenwoordigen echter de buigende momenten die in de richting van de lokale y-assen van de vlakken werken. Voor de vloeren zijn ze evenwijdig aan de globale Y-as.

Als de lasten worden weergegeven, kunt u ze verbergen door op de knoppen [Toon Lasten] en [Toon Imperfecties] op de werkbalk te klikken. Schakel bovendien de symbolen van de Knoopnetverfijningen en Net uit: Open de ”’Navigator – Weergave”’ door op het tabblad Navigator – Weergave te klikken.

De knoopverfijningen en het EE-net uitzetten

Open in de categorie ‘Model’ het onderdeel ‘Typen voor Knopen‘ en schakel het selectievakje ‘Knoopnetverfijningen‘ uit. Schakel vervolgens het selectievakje van de categorie Net uit.

Stel de Navigator – Resultaten opnieuw in door op de knop [Navigator – Resultaten] te klikken.

Reactiekrachten in knopen en lijnen

Om alleen de reactiekrachten weer te geven, deactiveert u de categorieën Staven en Vlakken. Selecteer vervolgens de Reactiekrachten.