Imperfectie Geval

Open de map Imperfecties in de navigator. Dubbelklik op Imperfectiegevallen om een nieuw imperfectiegeval te maken.

Imperfectiegevallen in Navigator

Voer in het dialoogvenster ‘Nieuwe Imperfectiegeval’ ‘-Y-richting‘ in als ‘Imperfectiegevalnaam’.

Nieuw Imperfectiegeval Dialoogvenster

Het type ‘Lokale Imperfecties’ is vooraf ingesteld, evenals de optie ‘Toewijzen aan alle belastingcombinaties zonder toegewezen imperfectiegeval’. Beide zijn geschikt, dus klik op [Oké].