Doorsnedes

U kunt het menu ‘Invoegen’ opnieuw gebruiken om de doorsnedes/profielen van het platform te definiëren. U kunt ook dubbelklikken op het onderdeel ‘Doorsnedes’ in de navigator (zie de afbeelding Navigator – Gegevens).

Cirkelvormige doorsnede

Het dialoogvenster ‘Nieuwe doorsnede’ verschijnt. Om de betonnen kolom te definiëren, klikt u op de knop [Ronde doorsnede] boven de afbeelding van de rechthoekige doorsnede. Vervolgens wordt een cirkelvormige doorsnede getoond.

Bewerk Doorsnede – dialoogvenster

Controleer of het materiaal ‘C30/37‘ is ingesteld. Selecteer vervolgens het tabblad ‘Parametrisch – Massief I‘ (1). Voer 300 [mm] in om de diameter te definiëren (2).

Om door te gaan met het definiëren van doorsnedes, klikt u op de knop [Nieuw] in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster (3).

HEA profiel

Doorsnede nr. 2 wordt aangemaakt. Om het HEA 200-gedeelte toe te wijzen, klikt u op de knop [Bibliotheek] in het gebied ‘Naam’ (1). De doorsnedebibliotheek wordt geopend.

Standaard gewalste profielen in de bibliotheek

Klik op de knop I-balk in het gebied ‘Genormd – Staal’ (2). Gebruik in het volgende dialoogvenster de filteropties om de doorsnede te selecteren.

Selecteren van een HEA 200 in de bibliotheek

Selecteer in het gebied ‘Filter’ de regio van de ‘Europese Unie‘ (1) en de HEA-grootte (2) uit de lijsten.

Zorg ervoor dat EN 10365 is ingesteld (3). Kies dan in de rechterkolom (4) de rubriek HE 200 A.

Als het S235-staalmateriaal niet automatisch is ingesteld, selecteert u het uit de lijst (5). Klik op [Oké] om terug te keren naar het dialoogvenster ‘Nieuwe doorsnede’.

IPE profiel

U kunt de IPE 200-doorsnede op dezelfde manier definiëren. Als u echter een andere methode wilt toepassen, klikt u op [Oké] en sluit u het dialoogvenster ‘Nieuwe doorsnede’.

U vindt alle objecten in de tabel onder de werkruimte. De tabel ‘Materialen’ bevat bijvoorbeeld de twee materialen en hun eigenschappen, terwijl de tabel ‘Doorsnedes’ de twee doorsnedes weergeeft.

IPE 200 vaststellen in doorsnede tabel

Om de IPE 200-doorsnede te definiëren, selecteert u de cel ‘Doorsnedenaam’ van regel 3. Voer IPE 200 in (let op de spatie) om tijdens het typen een lijst met corresponderende doorsnedes te activeren. Selecteer de sectie EN 10365 type (1).

Zorg ervoor dat S235 is ingesteld in de ‘Materiaal’ kolom (2) zodat het juiste materiaal wordt toegewezen.

De essentiële onderdelen van het model zijn nu gedefinieerd. Het zou mogelijk zijn om ook de onderste balk van de plaat te maken, maar dit wordt in een latere stap getoond.