De Inhoud van Afdrukrapport/Rekennota Vaststellen

Het afdrukrapport heeft een navigator die vergelijkbaar is met die van RFEM. Het bevat de hoofdstukken van het document. Wanneer u op een onderdeel klikt, wordt de pagina van dat hoofdstuk weergegeven.

U kunt de vooraf ingestelde hoofdstukken en hun inhoud aanpassen: Klik op de knop [Bewerk Afdrukrapport] op de werkbalk (tweede van rechts) om ‘Afdrukrapportbeheer’ opnieuw te openen.

Selecteer gegevens van berekeningsrapport

Scrol in het gebied ‘Rapport Onderdelen’ omlaag naar de categorie ‘Resultaten Statische Berekening’. Activeer bijvoorbeeld het selectievakje Vlakken – Basisspanningen om de momenten en krachten van de vlakken op te nemen (1). Selecteer vervolgens het onderdeel om het gebied ‘Opties’ te activeren en wijzig de parameters ervan.

Wis in dat gebied ‘Opties’ aan de rechterkant de optie ‘Resultaatfilters van huidige tabelverzameling‘. Zo kunt u specifieke instellingen toepassen voor de af te drukken gegevens (2). Activeer de optie ‘Belasting‘ hieronder om alleen de resultaten van specifieke belastinggevallen of combinaties op te nemen. Selecteer vervolgens het tabblad Belastinggevallen / Combinaties (3).

Geselecteerde belastinggevallen en -combinaties

Dubbelklik in de kolom ‘Te Selecteren’ op de ontwerpsituatie van de UGT OS1 om deze over te brengen naar de kolom ‘Geselecteerd’ (1). (U kunt het ook selecteren en op de knop Toevoegen klikken.) Klik vervolgens op het tabblad ‘Om Weer te Geven‘ (2).

Selectie, afdrukrapport, waardes instellen

Schakel alle selectievakjes uit, behalve de ‘Extreme max/min-waarden voor elk vlak’. Klik vervolgens nogmaals op [Bewaar en Toon].

Extremes van UGT ontwerpsituatie per vlak

Het afdrukrapport bevat nu de maximale en minimale waarden van elk vlak. Die waarden verwijzen naar de rasterpunten (zie de afbeelding Basisspanningen van Vlakken).