Materialen

Selecteer in het menu ‘Invoegen‘ de optie ‘Basisobjecten‘, wijs ‘Materialen‘ aan en klik vervolgens op Dialoogvenster.

Het dialoogvenster ‘Nieuw materiaal’ verschijnt. Om het betonmateriaal te definiëren, klikt u op de knop [Bibliotheek] in het gebied ‘Naam’ (1). Een ander dialoogvenster wordt geopend.

Een betonmateriaal selecteren van de materiaalbibliotheek

Selecteer in het gebied ‘Filteren’ de materiaalsoort ‘Beton‘ uit de lijst (2).

Stel de Europese norm EN 1992-1-1 in voor gewoon beton (3). Selecteer vervolgens C30/37 in de rechterkolom (4) en klik op [Oké].

Om door te gaan met het staalmateriaal, klikt u op de knop [Nieuw] in de linkerbenedenhoek van het dialoogvenster.

Een nieuw materiaal maken

Klik nogmaals op de knop [Bibliotheek] om de bibliotheek te openen.

Staalmateriaal selecteren uit Bibliotheek

Selecteer in het gebied ‘Filteren’ de regio van de ‘Europese Unie‘ en het materiaalsoort ‘Staal‘ uit de lijsten (1).

Typ ‘235’ in het veld ‘Zoeken’ onderaan (2). Stel vervolgens EN 1993-1-1 (3) in en selecteer in de rechterkolom (4) S235. Klik op [Oké] om het materiaal te importeren.

Beton en Staal materiaal definieren in ‘Nieuw Materiaal’ dialoogscherm.

Klik op [Oké] om de gegevens te bewaren.