Platformliggers

Portaal/Raamwerk Gording

Om de portaalligger grafisch te definiëren, klikt u op de knop ‘Nieuwe Staaf’ op de werkbalk.

‘Nieuwe Enkele Staaf’ knop

Het dialoogvenster ‘Nieuwe Staaf’ wordt geopend.

‘Nieuwe Staaf’ dialoogvenster

Klik op het tabblad ‘Doorsnede‘ (1) en selecteer het profiel HE 200 A uit de lijst zoals eerder (2). Klik vervolgens op [Oké].

Knopen op Staven Definieren

Klik de twee bovenste knopen van de stalen kolommen (nr. 16 en 17) achter elkaar aan. Klik vervolgens op [Annuleren] (of klik met de rechtermuisknop) om de functie af te sluiten.

Portaalligger

Raster Liggers

Het portaal is met vier platformgordingen verbonden met de betonnen vloeren. Klik nogmaals op de knop ‘Nieuwe Staaf’. Selecteer in het dialoogvenster ‘Nieuwe Staaf’ het tabblad ‘Doorsnede‘ zoals eerder.

Een IPE 200 doorsnede Selecteren

Selecteer het profiel ‘IPE 200’ in de lijst en klik vervolgens op [Oké].

Klik nu op de knopen nr. 15 en 16 achter elkaar.

Defineer Platform Gordingen

Klik nogmaals op [Annuleren].

Staven Grafisch Kopiëren

Druk op [Ctrl]-toets en houd deze ingedrukt. Pak een nieuwe staaf (nr. 5) ergens in de helft die is verbonden met de stalen kolom en sleep het naar knoop nr. 17 – het andere uiteinde van het platform. Wanneer de coördinaten van deze knoop naast de aanwijzer worden weergegeven, laat u de muistoets los.

Staaf Grafisch met Slepen en Neerzetten kopiëren

Staaf kopiëren via Menu Functie

Klik met de rechtermuisknop op het nieuwe staaf (nr. 6) om het snelmenu te openen.

Snelkoppeling menu van een staaf

Selecteer de optie Verplaatsen/Kopiëren.

Twee kopiën van randligger maken

Selecteer in het dialoogvenster ‘Verplaatsen/kopiëren’ de optie ‘Kopie maken‘ en voer 2 exemplaren in. Voer vervolgens de ‘Verplaatsingsvector’ in die 5 [m] / 3 = 1.667 [m] in Y-richting is.

Ga naar het tabblad ‘Nummering & Opties’.

Instellingen voor het kopiëren van lijnen/staven

Schakel de selectievakjes ‘Link stappen…’, ‘Verbind lijnen, staven en vlakken, als ze elkaar overlappen‘ uit, zodat de lijnen van de vloer en het portaal niet worden opgesplitst. Dit zal later relevant zijn bij het ontwerpen/controleren van de staven. Klik ten slotte op [Oké].

Platform