Ontwerpsituaties

De ontwerpsituatie ‘UGT (STR/GEO) – Blijvend en tijdelijk’ volgens Expression (6.10a en 6.10b) is automatisch aangemaakt. Open de map ‘Ontwerpsituaties’ in de boomstructuur ‘Belastinggevallen & -Combinaties’. Dubbelklik vervolgens op OS1 – UGT (STR/GEO).

Ontwerpsituaties in de navigator

Het dialoogvenster ‘Belastinggevallen & -Combinaties’ wordt geopend. In de ‘Lijst’ van ontwerpsituaties zijn één UGT en drie BGT ontwerpsituaties ingesteld.

BGT ontwerpsituaties deactiveren

Omdat in de tutorial/zelf-studie alleen de UGT-ontwerpsituatie moet worden behandeld, selecteert u alle BGT-onderdelen (OS2 t/m OS4), bijvoorbeeld door ze één voor één aan te klikken terwijl u de Ctrl-toets (1) ingedrukt houdt. Wanneer de drie BGT-ontwerpsituaties zijn gemarkeerd, schakelt u het selectievakje ‘Actief‘ (2) uit. Klik vervolgens op [Toepassen].