Belasting Gegevens

De verschillende soorten belastingen/lasten, zoals eigen gewicht, sneeuw en wind, worden beheerd via belastinggevallen. Voor de belastingen op de vloeren en het platform worden aparte belastinggevallen aangemaakt. Vervolgens worden de respectievelijke belastingen/laste toegewezen. Vervolgens worden imperfecties voor de kolommen gedefinieerd, hoewel deze in praktijk geen “last” vertegenwoordigen.