Resultaatsnedes

Resultaatsnedes kunnen worden gemaakt als door de gebruiker gedefinieerde vlakken die door het model snijden.

Voor een betere weergave schakelt u de vlak- en staafresultaten uit door op de knoppen [Vlakresultaten] en [Staafresultaten] op de werkbalk (1) te klikken. Klik vervolgens op de knop [Stel Nieuwe Resultaatsnede in] om de parameters van een nieuwe resultaatsnede te definiëren (2).

Nieuwe Resultaatsnede knop

In het dialoogvenster ‘Nieuwe Resultaat Snede’ zijn het snedetype ‘2 punten en vector‘ en de projectierichting ‘Globaal in Z‘ vooraf ingesteld. Er wordt een verticaal snijvlak gemaakt.

Nieuwe Resultaat Snede dialoogvenster

Om de twee punten van het vlak grafisch te definiëren, klikt u op de knop [Selecteer Twee Punten in het Grafische Scherm] in het gebied ‘1e punt’. Het dialoogvenster ‘Toewijzing’ wordt geopend.

Twee punen van een snedevlak selecteren

Klik op het midden van de linker randlijn van de onderste vloer [X: 2,5 m / Y: 0 m / Z: -3 m]. Let op het [middenpunt symbool] op de lijn: het verschijnt wanneer de aanwijzer over de lijn wordt bewogen, zodat u op het midden kunt klikken. Klik vervolgens op de rechter randlijn van de bovenste vloer [X: 2,5 m / Y: -10 m / Z: -3,5 m].

Zodra het tweede punt is gedefinieerd, keert u terug naar het dialoogvenster ‘Nieuwe Resultaatsnede’. Klik op [Oké] om de resultaatsnede toe te passen.

Resultaatsnede die spanningen in de vlakken toont

De resultaatsectie bevat de resultaten van alle oppervlakken die door het doorsnedevlak worden gesneden. Als u bijvoorbeeld alleen de resultaten van de twee platen wilt weergeven, wijzigt u de resultaatsectie door te dubbelklikken op de stippellijn van het doorsnedesymbool. (Als het moeilijk is om grafisch te selecteren, gebruik dan het menu Bewerken, wijs naar Speciale objecten, Resultaatsecties en klik op Dialoogvenster.)

Vlakken selecteren voor resultaatsnede

Klik in het gebied ‘Toegewezen aan’ op de knop [Selecten Object(en) in het Grafische Scherm] om de twee vloeren grafisch te selecteren. Opmerking om op de stippellijnen van de vlakken nrs. 4 en 5. Klik op [Oké] om de twee dialoogvensters te sluiten. De resultaatsnede geeft nu de spanningen van alleen de twee vloeren weer.

Resultaatsnede met globale vervormingen van bovenste en onderste vloer

Om de waarden van de vervormingen langs de snede weer te geven, selecteert u Globale Vervormingen in de categorie ‘Resultaat Snedes’ van de navigator. Als u de optie Alle Waardes in het onderste gedeelte van de navigator instelt (categorie ‘Resultaatsnedes’ opnieuw), worden alle EE-netwaarden langs de grafiek weergegeven.