Scharnieren

De platformliggers worden vastgemaakt aan de betonnen rib en de portaalligger. Omdat er geen starre verbinding is, kunnen de liggers geen buigende momenten overbrengen in de rib en het portaal.

Selecteer het doorsnedenr. 3 – IPE 200 in de navigator. Alle staven met deze doorsnede zijn gemarkeerd/duidelijk weergegeven in het grafische scherm.

Staven selecteren via de navigator > Doorsnedes

Dubbelklik op een van de geselecteerde staven/liggers. Selecteer in het dialoogvenster ‘Staven bewerken’ de optie ‘Scharnieren‘.

Bewerk Staven dialoogvenster

Selecteer het tabblad ‘Scharnieren‘ (1). Klik vervolgens op de knop [Nieuw] om een ​​nieuw type scharnier te definiëren (2).

Een nieuwe scharnier definieren

In het dialoogvenster ‘Nieuw Staafscharnier’ is het moment scharniertype (φy, φz) vooraf ingesteld. Er worden geen buigende momenten over de lokale y- en z-assen van de staaf overgedragen. Klik [Oké].

Scharnier toewijzen aan staafuiteinde

Om dit scharnier ook aan het andere staafuiteinde toe te wijzen, opent u de lijst onder ‘Aan staafuiteinde j’. Selecteer het scharniertypenr. 1.

Klik op [Oké] om de scharnieren aan beide uiteinden van de geselecteerde staven toe te wijzen. De scharnieren worden weergegeven door kleine cirkels in de afbeeldingen.

Platformliggers/gordingen met scharnieren