Rapportage/Rekennota Maken

Om een rapportage te maken, druk op de [Nieuwe Afdrukraport] knop in de werkbalk.

Het dialoogvenster ‘Rapportmanager’ verschijnt.

Rapportmanager dialoogvenster

Sjabloon nr. 1 is vooraf ingesteld. Het bevat de invoergegevens en geselecteerde resultaten. Als u een voorbeeld van dit document wilt maken, klikt u op [Bewaar en Toon].

Afdrukrapport Voorbeeld