Lasten in Belastinggeval BG2

Om de actieve last van de onderste vloer te definiëren, stelt u eerst BG2 in het gebied ‘Belastinggeval’ in (1). Gebruik de lijst opnieuw.

Veranderlijke last vaststellen op de onderste vloer

Vul dan de waarde in van 1,5 [kN/m²] (zie het hoofdstuk Systeem en Belastingen) (2). Klik ten slotte op de knop [Selecteer Vlak(ken) in het Grafische Scherm] (3) om de onderste vloer (vlaknr. 4) te selecteren, zodat het nummer wordt weergegeven in het ‘Toegewezen aan Vlak Nr.’ gebied. (Laat u niet irriteren door de twee vlaklasten die al in de werkruimte worden getoond, aangezien BG1 daar nog steeds actief is.)

Klik nogmaals op [Toepassen & Volgende].