Objecten kopiëren

In de volgende stap moeten nieuwe lijnen en vlakken worden gecreëerd door objecten naar boven te kopiëren.

Onderste gedeelte

U kunt de weergavekubus gebruiken om de weergave te roteren (zie het hoofdstuk Modelgegevens). Met het scrollwiel kun je in- en uitzoomen.

Selecteer lijn 1 en 2 en knoop 6 door er een venster overheen te tekenen – van links naar rechts.

Opm.: Wanneer u het venster van links naar rechts tekent, bevat de selectie alleen die objecten die volledig binnen het venster vallen. Wanneer u het venster van rechts naar links tekent, bevat de selectie ook objecten die het venster kruisen.

Lijnen en knoop selecteren

De geselecteerde objecten worden gekenmerkt door een andere kleur.

Open nu de functie ‘Verplaatsen/Kopiëren’ door op de knop ‘Verplaats/Kopiëer Geselecteerde Objecten’ op de werkbalk te klikken (of gebruik de optie Verplaats/Kopiëer… in het menu Bewerken).

Objecten 3 [m] naar boven kopiëren
Selecteer de optie ‘Maak kopie‘ in het gebied ‘Kopiëren’. Voer de ‘Verplaatsingsvector’ in die -3.000 [m] is in Z-richting.

Selecteer het tabblad ‘Nummering & Opties‘.

Gelinkte objecten maken

Selecteer in het gebied ‘Opties’ de optie ‘Link stappen‘. Er wordt een extra tabblad toegevoegd.

Ga naar dit tabblad ‘Stap Grootte’.

Lijnen en vlakken maken tijdens het kopiëren

Selecteer de opties ‘Link knopen met lijn‘ en ‘Link lijnen met vlak‘. Klik vervolgens op [Oké]. Er ontstaan ​​nieuwe lijnen en vlakken.

Gekopieerde lijnen en knopen met nieuwe lijnen en vlakken

Bovenste gedeelte

Draai de weergave zodat u lijn 3 en knopen 3 en 6 tot en met 8 kunt selecteren door een ander venster te tekenen. U kunt hiervoor de weergavekubus gebruiken.

Selectie van Knopen en Lijnen

Open de functie ‘Verplaatsen/Kopiëren’ opnieuw door op de knop [Verplaatsen-Kopiëren] te klikken. Selecteer in het dialoogvenster ‘Verplaatsen/kopiëren’ de optie ‘Maak Kopie’ in het gebied ‘Kopiëren’. Voer de ‘Verplaatsingsvector’ in die dit keer -3,5 [m] is.

Maak objecten 3.5 [m] naar boven (In de afbeelding staat -3 afgebeeld, maar er wordt -3.5 [m] bedoeld)
Selecteer op het tabblad ‘Nummering & Opties‘ de opties ‘Link stappen…’, ‘Verbind lijnen, staven en vlakken, als ze elkaar overlappen’.

Maak Gelinkte Objecten en verbinden ze

Zorg ervoor dat in het tabblad ‘Stap grootte’ de opties ‘Link knopen met lijn’ en ‘Link lijnen met vlak’ opnieuw zijn ingesteld (zie de afbeelding ‘Lijnen envlakken maken tijdens kopiëren’). Klik vervolgens op [Oké].

Gekopieerde Knopen en Lijnen met Nieuwe Lijnen en Vlakken