Stalen Kolommen

Om de twee resterende vrijstaande lijnen (nr. 14 en 15) te selecteren, klikt u ze één voor één aan terwijl u de [Ctrl]-toets ingedrukt houdt. De aanwijzer toont een plusteken. Dubbelklik vervolgens op een van de geselecteerde lijnen.

Staven aan Lijnen toewijzen.

Selecteer nogmaals de optie ‘Staaf’ (1). Selecteer in het dialoogvenster ‘Nieuwe Staaf’ het tabblad Doorsnede (2). Open vervolgens de lijst met doorsnedes in het gebied ‘Doorsnede met materiaal’ waar u het profiel HE 200 A selecteert (3).

Klik tweemaal op [Oké] om de twee dialoogvensters te sluiten.

Stalen Kolommen

Kolommen Roteren

Zoals u in de weergave kunt zien, zijn de assen van de kolommen nog niet goed gerangschikt. Het is mogelijk om de rotatiehoek aan te passen in het dialoogvenster ‘Bewerk Staven’ (zie de afbeelding Staven aan Lijnen Toewijzen). In plaats daarvan worden de tabellen opnieuw gebruikt.

Selecteer de tabel Staven. Voer vervolgens de ‘Rotatie‘ hoek 90° in voor staven nr. 2 en 3. De graphics worden onmiddellijk bijgewerkt.

De Rotatiehoek aanpassen in de ‘Staven’ tabel