Onderslagbalk

Onderslagbalk

Dubbelklik op deze lijn (nr. 20) (1) om de onderslagbalk/rib onder de plaat te definiëren. Selecteer vervolgens opnieuw de optie Staaf (2).

De staaftype ‘Rib’ selecteren in het dialoogvenster ‘Bewerk Staaf’

Selecteer in het dialoogvenster ‘Nieuwe Staaf’ het type ‘Rib‘ staaftype uit de lijst (3).

Selecteer het tabblad ‘Rib‘ dat is toegevoegd.

Rib Oplijning (onder/midden/boven het vlak)

Zorg ervoor dat ‘Op +z-zijde van vlak‘ is ingesteld in het gebied ‘Rib-uitlijning’, zodat de rib/onderslagbalk onder het vlak is gepositioneerd (de z-as van het gerelateerde vlak wijst naar beneden). Als dit niet het geval is, open dan de lijst en selecteer die optie.

De cirkelvormige doorsnede moet worden herzien. Klik op het tabblad ‘Doorsnede‘ om het aan te passen.

Maak een rib-doorsnede

Klik in het gebied ‘Doorsnede met materiaal’ op de knop [Nieuw] om een ​​nieuwe doorsnede te maken. Het dialoogvenster ‘Nieuwe doorsnede’ wordt geopend.

Parametrische rechthoekige doorsnede definieren

Controleer of de parametrische massieve rechthoek ‘Rechthoek’ is geselecteerd (1). Ga dan naar het tabblad ‘Parametrisch – Massief I‘ (2). Voer de breedte in als 300 [mm] en de hoogte h als 400 [mm] om de geometrie van het ribstaaf (3) te definiëren.

Met een hoogte van 400 mm en de helft van de vlaktedikte van 100 [mm] wordt de hoogte van 500 [mm] tussen de vloeren weergegeven, d.w.z. de onderslagbalk rust bovenop de cirkelvormige kolom.

Klik driemaal op [Oké] om alle dialoogvensters te sluiten.

Model met onderslagbalk