Lasten in Belastinggeval BG3

Om de actieve last van de bovenste vloer te definiëren, stelt u BG3 in het gebied ‘Belastinggeval’ in. De belastingswaarde van 1,5 [kN/m²] is vooraf ingesteld. Klik op de knop [Selecteer Vlak(ken) in het Grafische Scherm] om deze keer de bovenste vloer (vlaknr. 5) in te stellen.

Veranderlijke last vaststellen op bovenste vloer

Klik op [Oké] om het dialoogvenster te sluiten. U kunt dan de lasten van de drie belastinggevallen controleren met de knoppen [Activeer Volgende Belastinggeval…] en [Activeer Vorige Belastinggeval…] naast de werkbalklijst.

Veranderlijke last op bovenste vloer