Lasten in Belastinggeval BG4

Stel BG4 in op de werkbalk (1).

Om de vlaklast op de gordingen van het platform te definiëren, is het mogelijk om de lastwaarden op elke staaf te berekenen en deze één voor één toe te passen. Een eenvoudigere manier is om de functie ‘Last Wizards’ te gebruiken die is geactiveerd in het dialoogvenster ‘Basisgegevens’ (zie de Add-ons voor Berekening en Ontwerpafbeelding).

Wijs in het menu ‘Invoegen‘ de optie Last Wizards > Staaflasten van Vlaklastwizard aan en klik op Dialoogvenster… (2).

Last Wizards

Het dialoogvenster ‘Nieuwe Lastwizard’ wordt geopend.

Nieuwe Lastwizard | Staaflasten van Vlaklast dialoogvenster

De ‘Gelijkmatig’ lastverdeling en de ‘ZA’ lastrichting (“globale Z op ware oppervlakte”) zijn vooraf ingesteld, wat van toepassing is. Voer in het gebied ‘Vlaklast Parameters’ de oppervlaktebelasting van 1,5 [kN/m²] in.

Klik op het tabblad ‘Geometrie‘ om het gebied van last toepassing te definiëren.

Geometrie Tabblad met functies om het lastvlak grafisch vast te stellen

Om de ‘Grens van Vlaklastvlak’ grafisch te definiëren, klikt u op de knop [Meervoudige selectie] (1). De weergave is gewijzigd zodat u het lastvlak kunt definiëren door de “cellen” ervan te selecteren.

De Cellen Selecteren van het lastvlak

Cellen zijn volledig gesloten gebieden tussen staven en lijnen. Ze worden gesymboliseerd door X-diagonalen.

Om de drie relevante cellen te selecteren, klikt u ze één voor één aan of tekent u een venster over het platform. Klik vervolgens op [Oké] om terug te keren naar het dialoogvenster ‘Nieuwe Lastwizard’.

De veranderlijke last werkt alleen op de platformliggers, niet op de onderslagbalk en portaalligger. Om die twee staven uit te sluiten voor de te converteren belastingen, klikt u op de knop [Selecteer Staven] (2) in het gebied ‘Zonder Werking Van’ (zie de afbeelding op het tabblad Geometrie). De weergave wordt opnieuw gewijzigd zodat u de staven in de afbeeldingen kunt selecteren.

De onderslagbalk en de portaalligger selecteren

Selecteer de onderslagbalk (staafnr. 4) en de portaalligger (staafnr. 9) zodat hun nummers worden vermeld in het gebied ‘Geselecteerde Staven’. Klik vervolgens op [Oké].

Sluit de lastwizard door op [Oké] te klikken. De vlaklast wordt op het platform aangebracht.

Vlaklast op platform en het snelmenu

Om de proportionele lastwaarden van elke staaf te controleren, moet de weergave van de last worden aangepast. Klik met de rechtermuisknop op de vlaklast om het snelmenu te openen. Selecteer daar de optie ‘Geef separaat weer‘.

Staaflasten

De middenliggers van het platform zijn dubbel belast. De onderslagbalk en de portaalligger zijn onbelast.

Lastgegevens controleren

Net als voorheen kan alle invoer van de lasten worden gecontroleerd in de navigator en tabellen: Selecteer de Lasten (voor BG1 tot en met Bg3) of Lastwizards (voor BG4) uit de lijst met onderdelen in de tabelwerkbalk (1). Stel vervolgens het belastinggeval in de lijst ernaast in (2) en selecteer het tabelblad, bijvoorbeeld Vlaklasten (3).

Selectie van Last tabellen

In de tabellen kunnen desgewenst de modelobjecten en de toegekende lastwaarden worden gewijzigd.